Print
 
 

Bedrijfshulpverlening (BHV)


INLEIDING


De deelcatalogus BHV is goedgekeurd door de Inspectie SZW en hiermee vastgesteld. De tekst van de deelcatalogus BHV (zonder de "good practices") kunt u downloaden als PDF. Hieronder vindt u het Ambitieniveau + de "good practices". AMBITIENIVEAU UNIVERSITEITEN MET BETREKKING TOT BHV


De aard en complexiteit van de universitaire processen bepalen dat ongevallen en noodsituaties nooit volledig zijn uit te sluiten. Gezien dat gegeven streven de universiteiten naar een goed georganiseerde, adequate en gewaarborgde BHV-organisatie, die bij inzet bij een ongeval of noodsituatie letselschade bij medewerkers, studenten en bezoekers en schade aan gebouwen/inventaris zoveel mogelijk voorkomt of beperkt. De RI&E geeft mede vorm aan het BHV-beleid. Het BHV-beleid is in overeenstemming met de aanwezige (gebouw- en procesgebonden) risico’s en met de zogenoemde maatgevende factoren (omgeving, grootte en ligging gebouwen, aantal en tijdstip aanwezigen, minder-redzame personen, opkomsttijd externe hulpdiensten e.d.). De BHV-organisatie wordt blijvend getoetst op (kosten)efficiëntie en doeltreffendheid (bijvoorbeeld omvang, wel/geen ademlucht, wel/geen EHBO).


GOOD PRACTICES

 

Nederlandse versie

GP1 - Het vastleggen van de BHV-organisatie kan op verschillende manieren plaatsvinden, beschrijvend of formeel. Van beide wordt een voorbeeld gegeven.

 

GP1.1- BHV-regeling Management van incidenten en calamiteiten

download

GP1.2 - Regeling hulpverleningsorganisatie bij calamiteiten

download

GP2 - Competentieprofiel BHV-er Het kennisniveau en vaardigheden van de BHV-er is opgenomen in het opleidingsprofiel.

download

GP3 - Medewerkers dienen zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over wat te doen bij ongevallen en noodsituatie. Enerzijds is dit informeren over Wat te doen bij ... ; anderzijds dienen voor het op peil houden van de BHV-organisatie medewerkers geworven te worden.

 

GP3.1 - Voorlichtingsmateriaal.

download

GP3.2 - Voorbeeld vacaturetekst voor BHV-er(s)

download

GP4 - Toetsingstool voor de BHV-organisatie. Andere checklisten zijn opgenomen in het Arbo-informatieblad AI 10 “Bedrijfshulpverlening” en de NEN 4000 “Bedrijfshulpverlening”.

download

GP5 - Risicobeschrijving voor risicoruimten. Risicovolle ruimten zijn bijvoorbeeld laboratoriumruimten. Het overzicht maakt het mogelijk om snel inzicht te krijgen wat de BHV-er wel en niet kan doen bij ongevallen of noodsituaties in dergelijke ruimten.

download

GP6 - Omvang van de BHV-organisatie. Deze tool maakt het mogelijk een indicatie te krijgen hoeveelheid BHV-ers nodig zijn om adequaat op te kunnen treden bij ongevallen en noodsituaties.

download 

Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus

PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA