Print
 
 

Deregulering en vermindering administratieve lasten


In het Hoofdlijnenakkoord hebben VSNU en OCW op instigatie van de VSNU afgesproken tot deregulering te komen. De VSNU beschouwt het Regeerakkoord als een mogelijkheid om wet- en regelgeving te ijken  aan de governanceverhoudingen tussen overheid en instellingen en tot aanpassing over te gaan.


Recente incidenten bij INHolland en Amarantis, hebben echter het vertrouwen in de gehele sector geschaad. De overheid wil ingrijpen en sectorbreed maatregelen invoeren om de teugels aan te trekken. De onderwijsraad is echter van mening dat voor instellingen die het vertrouwen verdienen geldt: “regels baten niet, maar schaden wel”. Zie ook het advies van de onderwijsraad en de website van Actal, het adviescollege, dat de Raad van State adviseert over het verminderen van regeldruk in Nederland.


Zie tenslotte ook het jaarverslag van de Raad van State 2012 waarin voorzitter Donner vragen stelt bij de wijze van rechtsvorming in het huidige tijdperk.