Print
 
 

 

 

 

 

41.667

 

Het aantal fte bij universiteiten is in 2015 gestegen van 41.049 in 2014 naar 41.667. Het gaat hierbij om zowel medewerkers in dienst als wetenschappelijk personeel (WP) als medewerkers in ondersteunende diensten (OBP).
De verhouding tussen vast en tijdelijk personeel is over de gehele linie gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, maar ten opzichte van jaren daarvoor wel toegenomen. In de huidige cao zijn afspraken gemaakt om het percentage tijdelijk dienstverbanden terug te brengen.


Kijk voor meer informatie op de VSNU-website

 

 

Eerder verschenen getallen

 

 

258.054

15

49

257.000

1 miljard?

220

253.482

100

50

95

3,4

8

65.899

0,74