Print
 
 

 

 

 

 


50

 

De groep internationale wetenschappers onder het universiteitspersoneel is in de jaren 2007-2013 met 50% gestegen. Dat blijkt personeelscijfers die VSNU in augustus naar buiten heeft gebracht. Ruim 1/3 van het wetenschappelijk personeel van universiteiten heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. De internationalisering van het wetenschappelijk personeel past bij de ambitie om tot de top 5 van de wereldwijde kenniseconomieën te behoren, een ambitie die de Nederlandse overheid als topprioriteit heeft bestempeld.

 

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van de VSNU.

 

Eerder verschenen getallen

 

95

3,4

8 

65.899

0,74

248.247

28.196

8  10  4

135

16