Print
 
 

VSNU-Impactfestival - wetenschap in de maatschappij

Donderdag 23 november 2017, Rijtuigenloods in Amersfoort

Op donderdag 23 november van 10.00 - 16.30 uur organiseert de Vereniging van Universiteiten het VSNU-Impactfestival: Wetenschap in de Maatschappij in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Op het VSNU-Impactfestival laten de Nederlandse universiteiten zien wat de impact van het wetenschappelijk onderzoek op de samenleving is. Startups, wetenschappers en samenwerkingspartners als bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten laten in de workshops zien hoe zij (samen)werken aan impact. Alle vormen van impact komen aan bod tijdens het plenaire gedeelte en de workshops. In het plenaire gedeelte staan we ook stil bij de uitdagingen van de toekomst en gaan we in op wat universiteiten van elkaar en van andere sectoren kunnen leren. Naast de universiteiten, leveren ook organisaties als KNAW, NWO, het Rathenau Instituut, gemeenten en de Rijksoverheid een bijdrage aan het programma.

 

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor het VSNU-Impactfestival.

 

Programma
10.00 - 10.30 uur
Inloop

10.30  uur
Plenair - impact in de actualiteit, met aandacht voor:
- studentondernemerschap
- de rol van NWO bij impact
- uitreiking Medische Inspirator Prijs

11.30 uur
workshopronde 1

Lunch

13.30 uur
Plenair - samenwerken met universiteiten in de praktijk
columns en debat over de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven, de gemeente en de Rijksoverheid.

14.30 uur
workshopronde 2

16.00 uur
Plenair - overhandiging onderzoeksagenda Digitale Samenleving aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (onder voorbehoud)
 

 

Kennisplein

Tijdens de inloop en lunch is er in de centrale ruimte een kennisplein. Hier kunnen bezoekers impact zien en aanraken: een startup die een prototype presenteert, een wetenschapper die een zelftest heeft ontwikkeld of een tentoonstelling gemaakt in samenwerking met wetenschappers. Onder andere zal de tentoonstelling van Leiden Global te zien zijn over migratie en cultureel erfgoed.

 

Workshops
Er worden twee rondes van workshops aangeboden. Bekijk hier het volledige overzicht van de workshops die worden aangeboden.
 

Thema 1: Samenwerking

1. Meet the professor - Lieke Dekker (Universiteit Utrecht) en Aziza El Harche (OBS Overvecht

2. Bibliotheekcafé door de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheek als partner voor de wetenschap - Astrid van Wesenbeeck, Martijn Kleppe, Steven Claessens, Elma Lammers (koninklijke Bibliotheek)

3. Citizen Science - (Radboud Universiteit)

4. Impact realiseren in en met de praktijk - Han van Dijk (WOTRO-NWO)

5. Co-creatie van impact: voorbeelden uit de creatieve industrie - Pauwke Berkers en Ben Wubs (Erasmus Universiteit)

6. City Deal Kennis Maken - Hans van Oerle (Netwerk Kennissteden Nederland)

7. Samenwerking voor impact van alfa gamma in Metropool Regio Amsterdam - Diane Schöller en Albert Wijnen (IXA)

8. Samenwerking universiteit en gemeente: noodzaak of nieuwe liefde (Universiteit Leiden ism gemeenten Leiden en Den Haag)
9. RegMed - Cure instead of care - Tom Mastenbroek (RegMed, Maastricht University)

10. Successen en uitdagingen in de regionale en internationale community Brightlands - Maurice Olivers (Brightlands)

 

Thema 2: Beleid en achtergrond

1. Ondersteunen van valorisatie in sociale en geesteswetenschappen - Stefan de Jong

2. Impact waarderen: evaluatie van maatschappelijke impact - Leonie van Drooge (Rathenau Instituut)

3. Impact realiseren & aantonen - Barbara van der Linden & Wendy Reijmerink (ZonMW)

4. Science with a soul; naar een integraal Impactprogramma voor Tilburg University - Dick den Hartog (Universiteit van Tilburg)

5. KNAW-commissie Impact in Kaart - Richard van de Sanden (Differ), Anton Franken (Hogeschool Utrecht), Anthonie Meijers (TUE), Arie Korbijn (KNAW)

6. Science in Transition: onderzoekers waarderen om hun impact - Rinze Benedictus (UMC Utrecht) en Hester den Ruijter

 

Thema 3: Impact in de wetenschapspraktijk

1. Genereren van impact als ontwerpprincipe van onderzoek - Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht)

2. Maatschappelijke impact door wetenschapscommunicatie - Alex Verkade

3. Open Science en impact in de hele onderzoekscyclus - Peter Verhaar & Fieke Schoots (Universiteit Leiden)

4. Van wetenschappelijk onderzoek naar IMPACT - Steef Blok (Tue) en Bert-Jan Woertman (Tue)

5. Impact realiseren in en met de praktijk - Han van Dijk (WOTRO-NWO)

6. Innovatie in kraamzorg - Hanneke Torij (Hogeschool Rotterdam)

7. Living labs – a gateway to water management innovations - Marjan Kreijns (VPDelta)

8. Een goed begin is het halve werk... Verloskunde in de kern van preventie. - Hanneke Torij (Hogeschool Rotterdam)

 

Thema 4: Ondernemerschap en bedrijfsleven

1. Samenwerking met MKB - Gert-Jan Euverink (Rijksuniversiteit Groningen)

2. Nieuwe ontwikkelingen in ondernemerschapsonderwijs - Thomas Lans (WUR) en Victor Scholten (TUD) En Robin van Ijperen (OCW en StartupDelta)

3. Delft en Erasmus met 'hackers' en 'hustlers' in gezamenlijk startprogramma - Martin Luxemburg (Erasmus Centre for Entrepreneurship)

4. Impact maken met intellectueel eigendom en startups - Ivo de Nooijer (Luris) en Oscar Schoots (Utrecht Inc.)

5. Advances Research Center CBBC: de publiek-private samenwerking van fundamentele wetenschap en de chemische industrie - Tjitske Visscher en Maurice Mourad (ARC CBBC)

 

 

 

 

Sprekers zijn onder andere:

 

Ingrid van Engelshoven (onder voorbehoud)

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Jaap Schouten

Raad van Bestuur NWO

 

 

Prins Constantijn van Oranje

Ambassadeur StartupDelta

 

 

Jos Benschop
Senior Vice President Technology ASML

Marja van Bijsterveldt
Burgemeester van Delft

Anita Vegter
Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie Justitie en Veiligheid

 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: