Print
 
 

Academische vorming

 

Studenten doen aan de universiteit niet alleen vakinhoudelijke kennis op. Ze krijgen ook inzicht in wetenschappelijke methoden, werken samen en leren reflecteren en redeneren. Naast het aanleren van academische vaardigheden vallen ook wetenschappelijke integriteit, ethische professionaliteit en (wereld)burgerschap onder de academische vorming van de studenten. Als onderdeel van de academische vaardigheden leren studenten bovendien logisch en kritisch te denken, waardoor zij de ‘epistemische verantwoordelijkheid’ kunnen dragen, die wetenschapsbeoefening vraagt.

Er is een aantal competenties op te sommen die de academisch gevormde student uiteindelijk dient te bezitten:

 

  • Kritisch redeneren
  • Kennis van de geschiedenis van de wetenschap en het vakgebied
  • Formele en informele logica (drogredenen kunnen onderkennen)
  • Kennis van de filosofie van de wetenschap en het vakgebied
  • Numerieke vaardigheden
  • Verbale vaardigheden
  • Reflectie op het wetenschapsgebied en de plaats van deze kennis in de samenleving

 

Gerelateerde onderwerpen

Student Research Conference

 

 

Terugblik

Studiedag Academische vorming (12 december 2012)

Verslag Expertmeeting academische vorming (27 juni 2012)