Accountability

 

Transparant en met feiten en cijfers onderbouwd.

Hoofdlijnenakkoord

 

In december 2011 sloot de VSNU met het ministerie van OCW een hoofdlijnenakkoord waarin de route voor de prestatieagenda voor de komende jaren is bepaald. Het hoofdlijnenakkoord beschrijft de prestaties die de universiteiten in 2015 gerealiseerd zullen hebben en welke maatregelen de Staatssecretaris neemt om dit mogelijk te maken.

 
 

Hoofdlijnenakkoord

Informatieafspraak

 

In het Algemeen Bestuur van de VSNU is op 24 januari de Informatieafspraak 2014 vastgesteld. De afspraak bevat onderzoeken die onder regie van het ministerie van OCW worden uitgevoerd.  

Informatieaspraak

 

Jaarraportage Prestatieafspraken 2012Prestatieafspraken 2012

Kwaliteitszorg onderzoek

De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) ontwikkeld door KNAW, NWO en VSNU. Het huidige SEP functioneert voor de periode 2009-2015.

Kwaliteitszorg onderzoek

Gedragscodes

De VSNU heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Deze gedragscodes zijn deels door de VSNU zelf opgesteld en zijn richtinggevend voor de uitvoering van de taken.

Gedragscodes

Online onderwijs

Digitaal onderwijs ontwikkelt zich in een rap tempo. De universiteiten zoeken momenteel naar antwoorden op vragen om het  online onderwijs een plek te geven in het hedendaagse academische  landschap.

Online onderwijs