Algemeen Bestuur

 

Het Algemeen Bestuur, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd, is het hoogste bestuursorgaan. Het stelt de gezamenlijke strategie op gericht op het verhogen en bestendigen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Daarnaast houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met actuele politieke kwesties en zaken rond de cao. Voorzitter van het Algemeen Bestuur is Karl Dittrich.

 

 

 

Dr. Karl Dittrich,

Karl Dittrich (1952) is sinds eind 2012 de voorzitter van de VSNU. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde, ook in Leiden, op een onderzoek naar gemeenteraadsverkiezingen. Daarna was hij wetenschapper aan de Universiteit Maastricht. In 1986 werd Dittrich lid en in 1994 voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Van 2005 tot 2012 was hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Dat is de organisatie die een deskundig en objectief oordeel geeft over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Van 2008 tot 2012 was Dittrich vicevoorzitter van de Europese koepel van accreditatieorganisaties.

 

Karl Dittrich wil als voorzitter van de VSNU de autonomie van de universiteiten in stand houden en het liefst vergroten. Hij zet zich in om de passie voor onderwijs en onderzoek op peil te houden. 'Ik vind dat we best wat meer trots kunnen uitstralen over onze prestaties.'
 

Dr.  Karl Dittrich,

“'Onderwijs en onderzoek houden onze samenleving vitaal. Onze universiteiten zijn van wereldklasse. We moeten ze koesteren.'”

Dr. Karl Dittrich,
Voorzitter

E-mail: dittrich@vsnu.nl
Tel. 070 302 14 12