Arbocatalogus


De VSNU en werknemersorganisaties hebben in overleg besloten om een Arbocatalogus voor de Nederlandse universiteiten samen te stellen. Deze Arbocatalogus zal bestaan uit enige deelcatalogi die relevant zijn voor het ARBO-beleid binnen de branche. De Arbocatalogus is een hulpmiddel voor zelfregulering, dat in de plaats komt van een groot aantal door de overheid opgelegde ARBO-beleidsregels. Werkgevers en werknemers krijgen hiermee meer invloed op het handhavingsbeleid van de Inspectie SWZ.


Contactinformatie

Wilt u reageren of heeft u suggesties ter verbetering of aanvulling van de ACNU, neem dan contact op met:
Kees Schotsman, projectleider arbocatalogus universiteiten
E c.j.schotsman@tudelft.nl / T 015 278 2121


Blok toevoegen
Blok toevoegen

 

Psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA)

 

Hieronder vallen factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Deze factoren kunnen liggen in de arbeidsinhoud, -omstandigheden, -relaties en -voorwaarden. De deelcatalogus is beschikbaar.

Deelcatalogus psa

Voorlichting, Onderricht en Toezicht (VO&T)

 

De deelcatalogus VO&T is goedgekeurd door de Inspectie SZW. De deelcatalogus is beschikbaar.

 

Deelcatalogus VO&T

Type your text here
Type your text here

De goedgekeurde ARBOcatalogus (ACNU)

 

Op deze pagina leest u meer over de arbeidscatalogus, de deelcatalogi en het achterliggende ontwikkelingsproces.

De geldende Arbocatalogus Nederlandse Universiteiten kan worden gedownload voor zover de deelcatalogi zijn goedgekeurd door de Inspectie SZW.

Tevens is een video van de boodschap van Robin Linschoten over de ACNU toegevoegd.

 

 

 

 

 

Arbocatalogus

Bedrijfshulp-verlening (BHV)

 

De deelcatalogus BHV is goedgekeurd door de Inspectie SZW.

De deelcatalogus is beschikbaar.

 

Deelcatalogus BHV

Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

 

De deelcatalogus RI&E is goedgekeurd door de Inspectie SZW. De deelcatalogus is beschikbaar.

 

 

Deelcatalogus RI&E

Klachten van armen, nek, schouders (KANS)

 

Met KANS wordt bedoeld: gezondheidsklachten die betrekking hebben op de nek, bovenrug, schouders, armen, ellebogen, polsen en/of handen. De deel- catalogus is beschikbaar.

 

 

 

Deelcatalogus KANS

Gevaarlijke stoffen (GS)

 

De deelcatalogus GS is goedgekeurd door de Inspectie SZW. De deelcatalogus is beschikbaar.

 

 

 

Deelcatalogus GS

Machine Veiligheid (MV)

 

De concept-deelcatalogus Machine Veiligheid is eind 2014 ter goedkeuring aangeboden aan de Inspectie SZW. Deze is nog in behandeling.

 

 

 

 

 

 

Deelcatalogus MV

Proefdierallergie (PA)

 

Voorheen: Biologische Veiligheid (BV). De deelcatalogus PA is tot stand gekomen i.s.m. de universitair medische centra en is geaccordeerd door de Inspectie SZW. De deelcatalogus is beschikbaar.

 

Deelcatalogus  PA