Print
 
 

Arbocatalogus Nederlandse universiteiten

 

Handhavingsnorm voor Nederlandse universiteiten

 

De Arbocatalogus geeft de handhavingsnormen weer op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Voor de Nederlandse universiteiten worden deze vastgelegd in de Arbocatalogus Nederlandse universiteiten. De eigen Arbocatalogus die door werkgevers en werknemers samen is opgesteld, neemt de plaats in van de in 2010 geschrapte "Arbobeleidsregels".

De VSNU en werknemersorganisaties hebben in het CAO-overleg van 27 november 2007 besloten om zelf een Arbocatalogus te gaan maken. De wijziging van de Arbo-wet, (per 1 januari 2007 van kracht) biedt werkgevers en werknemers namelijk de mogelijkheid om op brancheniveau een eigen Arbocatalogus te bepalen. Werkgevers en werknemers krijgen hiermee meer invloed op het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW. 

 


Uitvoering van het arbobeleid

 

De Arbeidsinspectie heeft de inleiding en de eerste drie deelcatalogi van de Arbeidscatalogus Nederlandse Universiteiten inmiddels goedgekeurd (stand per april 2013). Bij de goedgekeurde deelcatalogi vindt u nuttige instrumenten voor de uitvoering van het arbobeleid (Good Practices). Tot medio 2011 heeft de Stichting van de Arbeid de introductie van de arbocatalogi bij het bedrijfsleven ondersteund via de Commissie Begeleiding Arbocatalogi, die onder voorzitterschap stond van Robin Linschoten.

 

Door de Inspectie SZW goedgekeurde Arbocatalogus Nederlandse universiteiten (stand van zaken begin 2013)

 

Deelcatalogi die zijn goedgekeurd en vastgesteld:

•    Psycho-sociale arbeidsbelasting (Deelcatalogus PSA)
•    Klachten van armen, nek en schouders (Deelcatalogus KANS)
•    RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

 

Deelcatalogi die in bewerking zijn:

•    Gevaarlijke Stoffen (registratie en grenswaarden)
•    BHV
•    Voorlichting, onderricht & toezicht (gericht op Nederlandse/buitenlandse studenten en medewerkers)

 

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bregje Mollee, E-mail mollee@vsnu.nl of T +31(0)6 27 01 47 39