Print
 
 

CAO Nederlandse UniversiteitenDe VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en de sociale zekerheid.

De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de CAO Nederlandse Universiteiten. De CAO_NU 1 januari 2011 t/m 31 december 2013 is via het menu aan de rechterkant te downloaden. De CAO is per 1 januari 2014 verlengd tot een nieuw CAO-akkoord is gesloten.


De VSNU overlegt met de volgende bonden:

  • ABVAKABO FNV: Vakbond aangesloten bij de FNV
  • AC/FBZ: Ambtenarencentrum/Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek;
  • CNV Publieke Zaak: CNV-bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen
  • VAWO: Vakbond voor de wetenschap. De VAWO (aangesloten bij de CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen) komt op voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en voor de collectieve belangen van haar leden in alle landelijke en plaatselijke medezeggenschaps- en overlegorganen, met inbegrip van de CAO-tafel. Daarnaast biedt zij haar leden individuele rechtsbijstand.


Vragen en contact

Heeft u vragen?
Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.