Print
 
 

 

CAO Nederlandse Universiteiten

 


De VSNU onderhandelt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en sociale zekerheid.

De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de CAO Nederlandse Universiteiten. Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe CAO-NU 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016. Dit akkoord is via het menu aan de rechterkant te downloaden.


De VSNU overlegt met de volgende bonden:

  • FNV OVERHEID: Vakbond aangesloten bij de FNV
  • AC/FBZ: Ambtenarencentrum/Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek;
  • CNV Overheid, onderdeel van CNV connectief: CNV-bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen;
  • VAWO: Vakbond voor de wetenschap, aangesloten bij de CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen.

 Vragen en contact

Heeft u vragen?
Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.