Print
 
 

CAO, BWNU, ZANU

 

De VSNU onderhandelt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en sociale zekerheid.

De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de CAO Nederlandse Universiteiten. Op dit moment geldt de CAO-NU 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016. Deze cao is via het menu aan de rechterkant te downloaden. Per september 2015 zijn de salarisschalen tussentijds aangepast. Klik hier voor de tekst van de uitvoeringsovereenkomst.

 

De universiteiten hebben samen met vakbonden in 2016 een publieksvriendelijke versie van de cao gelanceerd. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit de cao overzichtelijk en prettig leesbaar op een rij. Deze publieksvriendelijke versie van de cao is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, en is vooral bedoeld om de bekendheid en toegankelijkheid van de cao te verbeteren. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.De VSNU overlegt met de volgende bonden:
  • FNV OVERHEID: Vakbond aangesloten bij de FNV
  • AC/FBZ: Ambtenarencentrum/Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek;
  • CNV Overheid, onderdeel van CNV connectief: CNV-bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen;
  • VAWO: Vakbond voor de wetenschap, aangesloten bij de CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen.

Bij de cao horen de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Via het menu aan de rechterkant kunt u meer informatie over deze regelingen vinden.


    FAQ

    Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.