Print
 
 

CAO Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU).

 

Actuele ontwikkelingen

Op dit moment geldt de CAO-NU 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016, deze is bij het aflopen op 1 juli 2016 met een jaar verlengd. Op 28 maart jl. hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten 2016-2017. Uiterlijk op 15 mei a.s. stellen de partijen vast of dit onderhandelaarsakkoord kan worden omgezet in een definitief CAO-akkoord, tot die tijd geldt de huidige CAO-NU.
 

Eind juni 2016 hebben de universiteiten aangekondigd om een loonsverhoging van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 uit te voeren. Deze verhoging is uitgevoerd vanaf de uitbetaling van de salarissen in september 2016. Aangezien het gaat om een eenzijdig door de werkgevers genomen besluit, worden de officiële CAO-salarisschalen niet aangepast. Dit gebeurt pas bij het definitief afsluiten van een nieuwe CAO.
Hier vindt u de interim-schalen die de universiteiten op dit moment hanteren. Zie voor meer informatie dit bericht.

 

Publieksvriendelijke versie

De universiteiten hebben samen met de werkgeversorganisaties in 2016 een publieksvriendelijke versie van de CAO gelanceerd. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit de CAO overzichtelijk en prettig leesbaar op een rij. Deze publieksvriendelijke versie van de CAO is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, en is vooral bedoeld om de bekendheid en toegankelijkheid van de CAO te verbeteren. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.

 

BWNU en ZANU
Bij de CAO horen de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Via het menu aan de rechterkant kunt u meer informatie over deze regelingen vinden.
 

FAQ's

Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.


De VSNU overlegt met de volgende bonden:
·    FNV OVERHEID: Vakbond aangesloten bij de FNV
·    AC/FBZ: Ambtenarencentrum/Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek;
·    CNV Overheid, onderdeel van CNV connectief: CNV-bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen;
·    VAWO: Vakbond voor de wetenschap, aangesloten bij de CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen.