Domeinen

 

De VSNU behartigt de belangen van de 14 Nederlandse universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappij. We zijn ook de werkgeversvereniging die de cao-onderhandelingen voert. En de VSNU ontwikkelt dienstverlenende activiteiten voor de leden. We hebben onze werkzaamheden opgedeeld in 7 domeinen.

Human Resources

Bij de Nederlandse universiteiten werken in totaal 47.000 mensen.
 

Onderzoek & Valorisatie

Het Nederlandse onderzoek behoort tot het beste van de wereld. Hoe blijven we overeind tussen topsectoren en EU-subsidies?

Onderzoek & valorisatie

Communicatie & Public Affairs

De VSNU werkt samen met partners om universiteiten te verbinden met de samenleving. Van 'Parlement en wetenschap' tot VSNU-café. Van persbericht tot factsheet.

communicatie & public affairs

Governance & Accountability


Universiteiten werken met publiek geld. Ze laten zien wat ze ermee doen en hoe ze werken. De VSNU helpt de universiteiten bij de publieke verantwoording.

Governance & Accountability

Internationaal

Internationaal is verweven met alle activiteiten van de universiteiten en de VSNU. De VSNU werkt aan een zo goed mogelijke positionering van de universiteiten wereldwijd. 
 

Financiën

 

De Nederlandse universiteiten streven naar autonomie. Heldere spelregels en een stabiele bekostiging zijn daarvoor een voorwaarde.

Financiën

 

Onderwijs

Een hoger opgeleide beroepsbevolking leidt tot meer economische groei. De VSNU werkt onder andere aan een ambitieuze studiecultuur en aan het verbeteren van het studiesucces.

Onderwijs