Print
 

Compliance with 2014 WNT standard


Under the WNT, all universities publish their executive officers' salaries in their annual reports. The tables below (Dutch only) give an overview of these data for each university as reported in their annual reports for 2014. The salaries of all executive officers at Dutch universities were in compliance with the WNT in 2014, in which the transitional arrangement still applied to three of the 42 executive officers.
 

 


1Niet gecorrigeerd op aantal maanden in dienst in 2014. Afgerond.
2De bezoldiging van de rector magnificus overschreed het wettelijk maximum van 230.474
euro licht, als gevolg van de gratificatie bij 40‐jarig ambtsjubileum ter hoogte van een
maandsalaris die onderdeel is van de rechtspositie waarop zij in oktober 2007 was
aangesteld en in oktober 2011 opnieuw was aangesteld. Deze overschrijding is onder de
WNT toegestaan.
3De eerste maand van 2014 was er een vacature voor deze functie.
4Reeds bestaande dienstbetrekking: overgangsregeling.
5Reeds bestaande dienstbetrekking: overgangsregeling.
6Rector tot 17-10-2014, daarna hoogleraar. Loon als hoogleraar is hierbij inbegrepen.
7Deze persoon heeft in 2014 een bezoldiging boven de WNT-norm. Dit is het gevolg van een additionele uitkering van € 20.000, zijnde € 10.000 voor het goed functioneren over kalenderjaar 2013 en € 10.000 voor het goed functioneren over kalenderjaar 2010 (deze was abusievelijk nog niet eerder uitgekeerd). Deze uitkeringen waren contractueel in 2009 overeengekomen en passen daarmee in het overgangsrecht van de WNT.
8Het dienstverband is in 2013 beëindigd. De verantwoorde beloning betreft bovenwettelijke uitkering die in 2014 is betaald.
9Niet gecorrigeerd op aantal maanden in dienst in 2014. Afgerond.
10Voorzitter heeft afgezien van vergoeding.
11Lid heeft afgezien van vergoeding.
12Deze bezoldiging wordt aan Erasmus Universiteit separaat in rekening gebracht.
13Deze bezoldiging wordt aan Erasmus Universiteit separaat in rekening gebracht.
14Deze persoon was de overige vijf maanden lid van de RvT.

15Lid heeft afgezien van vergoeding.
16Geen betaling aan betrokkene i.v.m. 3 partijen overeenkomst.
17Bezoldiging aan vennootschap betrokkene.
18Geen betaling aan betrokkene i.v.m. 3 partijen overeenkomst.