Print
 
 

Erasmus Universiteit Rotterdam

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit die nauw is verbonden met de stad Rotterdam. De onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de EUR vallen uiteen in drie expertisegebieden: Economie en Management, Geneeskunde en Gezondheid, en Recht, Cultuur en Maatschappij.

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam werd in 1913 opgericht als de Nederlandse Handels-Hoogeschool, die in 1939 overging in de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH). De NEH verwierf wereldfaam, niet in de laatste plaats dankzij het werk van Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen (1903-1994). De fusie van de NEH met de Medische Faculteit Rotterdam in 1966 resulteerde in de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Het onderwijsaanbod aan de EUR is academisch maar ook praktisch van aard, gericht op kennisoverdracht en -uitwisseling op het allerhoogste niveau en op het ontwikkelen van analytische vaardigheden van studenten en hun vermogen oplossingen te bedenken voor economische, maatschappelijke, juridische en medische vraagstukken.

 

De studentengemeenschap aan de EUR omvat maar liefst 114 nationaliteiten. Het wetenschappelijk onderzoek aan de EUR kent van oudsher een sterk maatschappelijke oriëntatie en laat zich inspireren door de stad en haar omgeving. Maatschappelijk relevant onderzoek wordt in toenemende mate uitgevoerd binnen multidisciplinaire teams.