Print
 
 

 

Erasmus for all

 

Erasmus for All is het nieuw op te starten onderwijsprogramma van de Europese Unie. Het programma zal lopen van 2014 tot en met 2020. De VSNU vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse universiteiten tijdens het ontwerpproces. Ook zorgt de VSNU dat het Nederlandse kennisveld zich voorbereidt op de komst van het programma.

 

Erasmus for All bundelt

Erasmus for All bundelt de verschillende huidige onderwijsprogramma’s. Zo vallen onder Erasmus for All onder andere:
  • Erasmus Mundus
  • Leonardo
  • Comenius
  • Grundtvig
  • Erasmus-beurzenprogramma
 

Erasmus for All moderniseert

De EU wil meer samenhang creëren en de subsidies moderniseren. Daardoor zouden de administratieve lasten moeten afnemen. Het programma moet de mobiliteit van studenten versterken en de samenwerking tussen instellingen en het bedrijfsleven bevorderen. Het budget van Erasmus for All is € 19 miljard. Dit is bijna twee keer zoveel als het de voorgaande meerjarenprogramma voor onderwijs.
 
Meer informatie
Dossier over de ontwikkelingen op het gebied van Erasmus for All (bron: Neth-ER)