Print
 

 

Excellentie

 

Sinds 2002 bieden vrijwel alle universiteiten excellentieprogramma’s aan voor talentvolle en ambitieuze studenten. Meer dan 7000 bachelorstudenten (5%) en 200 masterstudenten (2%) nemen deel aan deze programma's.

 

De VSNU steunt het beleid van de universiteiten om excellentie te bevorderen, zodat Nederland zijn sterke positie kan behouden en innovatie wordt gestimuleerd. Het belang van excellentie wordt onderschreven door de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven. Toch loopt de overheidssubsidie die de universiteiten tot voor kort ontvingen voor excellentie, de komende jaren af.

University colleges
Een specifieke vorm van excellentieprogramma’s zijn de university colleges. Kenmerkend voor deze colleges zijn selectie aan de poort, brede vormende vakken en intensieve kleinschalige academische gemeenschappen. 90% van de studenten behaalt in 3 jaar een bachelor. Daarna volgen ze vaak een master aan een prominente internationale universiteit.