Print
 
 

Aanmeldcijfers bacheloropleidingen studiejaar 2016/2017

 

Van week 14 tot week 31 publiceert de VSNU op deze website de aanmeldcijfers voor studiejaar 2016/'17.

Onderstaande grafiek en tabel tonen het totaal aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen bij Nederlandse universiteiten in de periode van april tot augustus, gebaseerd op de aanmeldingen via Studielink. De aanmeldgegevens worden vergeleken met het aantal aanmeldingen vorig jaar in diezelfde kalenderweek.
Het gaat hier om aanmeldcijfers: een telling van personen die zeggen te gaan studeren. Dit zijn met nadruk géén inschrijfcijfers. Het aantal aanmeldingen ligt altijd hoger dan het definitief aantal inschrijvingen, ook omdat studenten zich via Studielink mogen aanmelden bij meer dan 1 opleiding in het Hoger Onderwijs.

De VSNU doet bij aanvang van het nieuwe studiejaar via de studentenadministraties van de universiteiten een uitvraag naar het aantal eerstejaarsstudenten en totaal aantal ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze opvraag is een indicatie van de toe of afname van het aantal (nieuwe) studenten. In januari/februari komt het 1cijferHO-bestand beschikbaar op basis waarvan de VSNU definitieve en meer gedetailleerde gegevens voor het actuele studiejaar beschikbaar kan stellen.

 

 

 

 

NB: De vergelijking wordt gemaakt op basis van volgnummer-week. Het volgnummer is het nummer in het door Studielink/DUO gegenereerde wekelijkse telbestand. Volgnummers worden geteld op basis van de weken vanaf 1 oktober.

In eerdere rapportage werden kalenderweken rechtstreeks van de telbestanden afgeleid. In 2016 verschuift echter de kalenderweek met één van de volgnummers. De genoemde weken in de grafiek zijn de kalenderweken 2016, vergeleken met de kalenderweek 2015 en 2014 van een week eerder. Op deze manier is het mogelijk het 1 mei-moment goed te vergelijken.


 

Met betrekking tot de aanmeldprocedure via Studielink:

 

Elke aanmelder heeft op dit moment de mogelijkheid om zich voor vier opleidingen aan te melden. Totdat de inschrijving definitief is gemaakt, kan een aankomend student elk gewenst moment de aanmelding(en) ook weer aanpassen. (Aankomend) studenten hebben tot uiterlijk 1 oktober om hun aanmelding te verzilveren.

In studiejaar 2014/2015 is de aanmelddeadline bij alle universiteiten vervroegd naar 1 mei (in 2016: kalenderweek 17). De aanmelddatum is naar voren gehaald zodat aankomend studenten zich eerder en beter oriënteren op hun studiekeuze. Door de matchingsactiteiten na aanmelding bij een wo- of hbo-opleiding kan een studiekiezer een nog betere inschatting maken of de opleiding daadwerkelijk bij hem of haar past. Een goede match vergroot uiteindelijk de kans op studiesucces.
 

Systematiek


De VSNU actualiseert wekelijks deze pagina op basis van informatie van Studielink: de zg Telbestanden. De VSNU presenteert een vergelijking over een aantal weken met de aanmeldingen in van een jaar eerder, gebaseerd op de nummering in de Telbestanden.

De VSNU-standaardselectie bestaat uit:
•    gewogen aantallen (tellen van het aantal personen ipv het aantal aanmeldingen),
•    alleen aanmeldingen bij universiteiten aangesloten bij de VSNU (Brincodes 21PB t/m 21PN),
•    alleen aanmeldingen van personen die niet eerder waren ingeschreven voor een wo-bacheloropleiding (geen herinschrijvingen, geen hogerejaars)
•    alleen aanmelding met de intentie te starten in de maanden september en oktober (maand 9, 10);
•    gefilterd op de variabele Status = V, I, B.
NB: afgelopen jaren werd de vergelijking gemaakt op basis van volgnummer-week: het volgnummer van de week geteld vanaf 1 oktober. De kalenderweken werden daar van afgeleid. In 2016 verschuift de kalenderweek met 1 verschuift van de volgnummers. De genoemde weken in de grafiek zijn de kalenderweken uit 2016.

De VSNU publiceert géén aanmeldcijfers per opleiding. Die informatie wordt eventueel verstrekt door de individuele universiteiten. De VSNU cijfers wijken wellicht af van cijfers die universiteiten en opleidingen laten zien omdat daar wordt gewerkt met ongewogen aantallen of enig andere selectie.

De aanmelding voor de masterfase verloopt op verschillende manieren, waardoor aanmeldgegevens over masterinstroom niet eenduidig is. Derhalve worden aanmeldcijfers van masteropleidingen niet getoond.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 10-08-2016