Print
 
 

Ontwikkeling van baten en lasten van universiteiten in 2000 t/m 2007


Het exploitatieresultaat is de afgelopen jaren langzaam toegenomen. Het gemiddelde exploitatieresultaat over de getoonde acht jaar bedraagt minder dan 1 procent van de totale baten. Het laatste jaar kwam uit op 2,7%. Om te voorkomen dat het vermogen door inflatie wordt uitgehold, streven de universiteiten naar een exploitatieresultaat van 2%. De afgelopen periode is dit percentage niet duurzaam gehaald. Het reële vermogen van de universiteiten is feitelijk gedaald.

 

Bedragen zijn niet gecorrigeerd naar loon- en prijspeil en uitgedrukt in 1.000 euro’s.