Print
 
 

Ontwikkeling van baten en lasten

 

Ontwikkeling van baten en lasten van universiteiten in 2008 t/m 2013
De baten en lasten van de universiteiten zijn de laatste jaren in nominale bedragen licht gegroeid. Het exploitatieresultaat is de afgelopen jaren langzaam toegenomen. Het gemiddelde exploitatieresultaat over de getoonde vijf jaar bedraagt ruim 1 procent van de totale baten. Het laatste jaar kwam uit op 2,4%.

Om te voorkomen dat het vermogen door inflatie wordt uitgehold, is een exploitatieresultaat van circa 2% nodig. Omdat dit percentage in de afgelopen periode niet elk jaar is gehaald, is het reële vermogen van de universiteiten gedaald.

Dit gaat om alle 18 publiek gefinancierde universiteiten.