Feiten en Cijfers Financiën

 

Op onze website vindt u diverse cijfers met betrekking tot de financiën van de universiteiten. Het betreft gerealiseerde bedragen over de afgelopen jaren.

Financiering gebouwen

 

In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.

Gebouwen

Dalende prijs per student


De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen. De dalende prijs per student is een bron van zorg voor de VSNU.

Prijs per student

Financiering van wetenschappelijk personeel


Wetenschappelijk personeel

Onderzoeksfinanciering

 

Informatie over hoe onderzoek wordt gefinancierd en gestuurd.

Onderzoek

Ontwikkeling baten en lasten

 

Het exploitatieresultaat is de afgelopen jaren langzaam toegenomen. Het reële vermogen van de universiteiten is feitelijk gedaald.

 

Ontwikkeling baten en lasten