Feiten en cijfers financiën

 

Op onze website vindt u diverse cijfers met betrekking tot de financiën van de universiteiten.

Financiering gebouwen

In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.

Gebouwen

 

Baten en Lasten

 

Baten en lasten

 

Financiering wetenschappelijk personeel

 

Financiering

 

 

Huisvesting

 

Huisvesting

 

Rijksbijdrage per student

 

Rijksbijdrage