Print
 
 

Huisvesting

 

Sinds 1995 ligt het economisch eigendom van de universitaire huisvesting bij de universiteiten zelf. Een groot deel van het vastgoed is gebouwd in de jaren zestig en zeventig en deze gebouwen moeten op enig moment worden  gerenoveerd of vervangen. De overheid heeft de universiteiten destijds geen extra middelen gegeven voor deze taak.

Onderwijs en onderzoek hangen bij een universiteit nauw met elkaar samen. Daarom is het van belang dat zowel in onderwijsvoorzieningen (zoals collegezalen en ICT) als in onderzoeksvoorzieningen (zoals laboratoria) geïnvesteerd wordt. De toenemende studentenaantallen en ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek (zoals kleinschaliger onderwijs en ICT-ontwikkelingen) vragen ook om investeringen in het universitair vastgoed. Goede onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen zijn bovendien nodig om aantrekkelijk te blijven voor internationaal wetenschappelijk talent.

Een groot deel van het universitair vastgoed is in de jaren ’60 en ’70 gebouwd. Dit maakt dat er in de nabije toekomst aanzienlijke investeringen nodig zijn om deze gebouwen te renoveren of te vervangen. Universiteiten proberen deze investeringen zoveel mogelijk te financieren met eigen middelen, aangezien financieren met eigen middelen over het algemeen goedkoper is dan het aantrekken van vreemd vermogen. Meer over de financiële positie van universiteiten vindt u hier.

Themaonderzoek van de Inspectie naar huisvesting mbo, hbo en wo
Op 20 juni heeft de Inspectie van het Onderwijs haar onderzoek naar huisvesting in het mbo, hbo en wo gepubliceerd. De Inspectie concludeert onder andere dat de investeringen in huisvesting niet ten koste gaan van de onderwijskwaliteit of de uitgaven aan personeel. De komende jaren wordt er door de universitaire sector fors geïnvesteerd in de nieuwbouw en renovatie van de huisvesting en overige faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Investeringen zijn nodig voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, want universiteiten beschikken gemiddeld gezien over relatief oude gebouwen. De Inspectie ziet geen grote risico’s voor de financiële continuïteit van universiteiten. De reactie van de VSNU op het themaonderzoek van de Inspectie kunt u hier raadplegen. Het themaonderzoek van de Inspectie en de beleidsreactie van OCW kunt u hier downloaden.

Onderzoek VSNU naar de universitaire huisvesting
In opdracht van de gezamenlijke universiteiten doen  Alexandra den Heijer (Universitair hoofddocent Vastgoedbeheer &  Ontwikkeling TU Delft) en haar onderzoeksteam momenteel onderzoek naar de universitaire huisvesting. Na het uitkomen van dit onderzoek, naar verwachting begin 2017, zal deze pagina geactualiseerd worden 


 

Laatst bijgewerkt op 22-06-2016