Print
 
 

Aantal ingeschreven studenten

Het totale aantal ingeschreven studenten in het wetenschappelijk onderwijs stijgt opnieuw. Op 1 oktober 2015 stonden er 258.054 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding, een groei van 1,8%. Dit is een recordaantal. Ook is dit een hoger aantal dat op basis van de Referentieraming 2015 (ministerie OCW) werd verwacht.

 

 

 

 

 

 

Het “dipje” in 2012 (zie bovenstaande grafiek) is een gevolg van de snelle uitstroom in het wetenschappelijk onderwijs toen er sprake was van de invoering van de zogenaamde “Langstudeerboete”, een boete voor studenten die langer dan 6 jaar over hun studie deden. Dit heeft veel studenten de motivatie gegeven om snel af te studeren. De langstudeermaatregel is overigens niet ingevoerd.

 

 

HOOP-gebieden

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs worden ingedeeld naar HOOP-gebieden. Niet alle HOOP-gebieden hebben gelijke aantrekkingskracht op (toekomstige) studenten. Al enige jaren staat het HOOP-gebied Gedrag en Maatschappij bovenaan wat betreft ingeschreven aantallen studenten. Dit jaar zien we dat het aantal ingeschreven studenten bij dit HOOP gebied wat terugloopt, ten gunste van de bèta-georiënteerde HOOP-gebieden Techniek, Natuur als ook: Landbouw. Het HOOP-gebied Sectoroverstijgend bevat voornamelijk University Colleges. Deze zijn de laatste jaren sterk in opkomst.
 
 

 

 

Laatst bijgewerkt op 01-03-2016