Print
 
 

Aantal ingeschreven studenten


Het totale aantal ingeschreven studenten in het wetenschappelijk onderwijs stijgt sinds jaren. Op 1 oktober 2013 stonden er 248.247 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding. Naar verwachting stijgt dit aantal de komende jaren met 15% naar een totaal van 286.400 studenten in 2021 (bron: Referentieraming 2012, ministerie OCW).
 
HOOP-gebieden

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs worden ingedeeld naar HOOP-gebieden. Niet alle HOOP-gebieden hebben gelijke aantrekkingskracht op (toekomstige) studenten. Al enige jaren staat het HOOP-gebied Gedrag en Maatschappij bovenaan wat betreft ingeschreven aantallen studenten. Dit HOOP-gebied bevat grote opleidingen als Psychologie en Pedagogische wetenschappen.