Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten


In studiejaar 2014/’15 is het aantal personen dat voor het eerst deelneemt aan een wo-bacheloropleiding voor het eerst in lange tijd lager dan voorheen. Onderliggende data laten zien dat het vooral een daling betreft van de vwo-ers die komen studeren aan een bacheloropleiding.In de aanloop naar studiejaar 2012 is er veel onrust geweest over de in te voeren langstudeerboete. Dat heeft meer studenten dan verwacht werd doen besluiten de wo-studie tijdelijk of definitief uit te stellen. Hierdoor nam het aantal nieuwe instromers in dat studiejaar af. In het studiejaar 2013/’14 nam het aantal eerstejaars opnieuw weer toe.
De instroom in het meest recente studiejaar is een voorlopig aantal: in verband met registraties wordt er met terugwerkende kracht het er opvolgende jaar een aanpassing op de data uitgevoerd.

 


Instroom per HOOP-gebied


Let op!: Er heeft een trendbreuk plaatsgevonden; in studiejaar 2011 heeft er een verandering plaatsgevonden in de registratie van schakelstudenten in het WO-onderwijs. Voorheen werden deze bij het master-programma ingeschreven; met ingang van 1 oktober 2012 worden deze studenten bij de bachelor-opleiding geregistreerd.