Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten


In studiejaar 2015-’16 is het aantal personen dat voor het eerst deelneemt aan een wo-bacheloropleiding lager dan in de twee voorgaande jaren, maar ten opzichte van alle andere jaren daarvoor nog steeds hoger.  Uit de gegevens blijkt dat het vooral een daling betreft van de vwo-ers die komen studeren bij een bacheloropleiding.

 

De instroom in het meest recente studiejaar is een voorlopig aantal: in verband met registraties wordt er met terugwerkende kracht het er opvolgende jaar een aanpassing op de data uitgevoerd.
 

Daling vwo-ers


De directe doorstroom van vwo-ers naar het wetenschappelijk onderwijs was lange tijd heel stabiel: ongeveer 71% van de vwo-gediplomeerden stroomde in het daaropvolgende jaar door naar een wo-bacheloropleiding. Met de berichtgeving over invoering van het nieuwe leenstelsel veranderde echter het gedrag van de vwo-afgestudeerden: meer vwo-scholieren dan voorheen maakten meteen de doorstroom naar het wo-onderwijs. Dit zorgde in studiejaar 2013-'14 en 2014-'15 voor een verhoogde vwo-instroom in het wo (resp. 76,2% en 80,1%). Nu het leenstelsel in 2015-'16 daadwerkelijk is ingevoerd, lijkt deze doorstroom zich te herstellen. De instroom van vwo-ers in 2015-'16 lijkt ten opzichte van vorig jaar weliswaar gedaald, maar relatief gezien is deze instroom conform de trend. We spreken hier over een zg. boeggolf-effect.
 

 

 

 


Instroom per HOOP-gebied


Let op!: in studiejaar 2011 heeft er een verandering plaatsgevonden in de registratie van schakelstudenten in het WO-onderwijs. Voorheen werden deze bij het master-programma ingeschreven; met ingang van 1 oktober 2012 worden deze studenten bij de bachelor-opleiding geregistreerd

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 01-03-2016