Print
 
 

Internationaal Personeel


De internationalisering van het personeelsbestand van universiteiten is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Universiteiten concurreren internationaal om de beste onderzoekers binnen te halen.

Vooral het aantal universitaire docenten en promovendi met een andere nationaliteit namen afgelopen jaren snel in aantal toe. De categorie Overig WP bestaat uit zowel onderzoekers (met name postdocs) als docenten die niet onder de andere categorieën vallen. Ook daar was het aandeel internationale medewerkers al groot, maar neem toe. Onder universitaire hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren is deze ontwikkeling in minder sterke mate zichtbaar.


 
 

In salaris kunnen Nederlandse universiteiten niet concurreren met de Amerikaanse, Britse en Zwitserse universiteiten, maar wel met de meeste landen in continentaal Europa.