Feiten en Cijfers Onderwijs


In de afgelopen decennia is het aantal studenten sterk gegroeid. Van Nederlandse universiteiten wordt gevraagd meer studenten te bedienen (massaliteit), beter in te spelen op de verschillende wensen (differentiatie) en toch voldoende kwaliteit te blijven leveren. Hoe doen Nederlandse universiteiten dit: naar hun eigen maatstaven, naar oordeel van accreditatieorgaan NVAO en inspectie, in internationaal perspectief en volgens studenten?

 

Internationale vergelijking onderwijsaanbod


Hebben wij in Nederland relatief veel of juist weinig WO-opleidingen?

Internationale vergelijking onderwijsaanbod

Dalende prijs per student

 
Het aantal studenten in het wo is de tussen 2000 en 2010 met 46% gegroeid. In die periode is de rijksbijdrage per student gedaald.
 

Dalende prijs per student


Meer studenten, gelijk aantal opleidingen

 
Het aantal studenten is fors toegenomen; het aantal opleidingen stijgt niet evenredig mee.

 

Onderwijsaanbod


Blok toevoegen