Feiten & Cijfers Onderzoek


Het onderzoek aan de Nederlands universiteiten is van topkwaliteit. Sinds de jaren negentig hebben de Nederlandse universiteiten zich ontwikkeld tot sterke onderzoeksinstellingen met een uitstekende internationale reputatie.
Om te komen tot een heldere profilering en positionering van hun wetenschappelijk  onderzoek hebben de Nederlandse universiteiten – elk op eigen wijze – in de afgelopen  jaren veel inspanningen verricht om de inhoudelijke samenhang binnen het weten schappelijk onderzoek te bevorderen (‘focus’) en onderzoeksmiddelen te bundelen  (‘massa’). Het bevorderen van focus en massa (‘zwaartepuntvorming’) is noodzakelijk  om de huidige internationale vooraanstaande positie van het onderzoek dat aan  Nederlandse universiteiten wordt verricht in de toekomst (zo veel mogelijk) te behouden.

Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek gedurende de afgelopen  tien jaar zijn een toename van:
• de onderzoeksproductiviteit en -kwaliteit, inclusief het aantal promoties;
• de afhankelijkheid van de tweede en derde geldstroom, inclusief de EU-fondsen;
• organisatorische fragmentatie van het onderzoekslandschap naast de universiteiten;
• publiek-private samenwerking, inclusief regionale inbedding.


Deze ontwikkelingen worden in de volgende pagina’s thematisch toegelicht.

Blok toevoegen

Informatie over de wijze waarop de onderzoekskwaliteit wordt gewaarborgd

 

 ONDERZOEKSKWALITEIT 

Informatie over hoe onderzoek wordt gestuurd en gefinancierd

 

Onderzoek; sturing en financieringsinstrumenten

Informatie over aantallen publicaties

 

ONDERZOEKSOUTPUT

Informatie over promovendi

 

 PROMOVENDI 

definitie afspraken wetenschappelijk onderzoek (Pdf)


Definitie afspraken 

De inzet van het wetenschappelijk personeel voor onderzoek


Onderzoeksinzet

Onderzoeks-financiering


Informatie over hoe onderzoek wordt gestuurd en gefinancierd


Onderzoeksfinanciering

Definitie afspraken promovendi (PDF)Definitie Afspraken