Print
 
 

Ontwikkeling van de onderzoeksinzet


Tussen 2000 en 2012 is de onderzoeksinzet met ongeveer 5000 fte toegenomen. Maar aan die groei is dit jaar een einde gekomen, ten opzichte van vorig jaar is de inzet met ruim 100 fte afgenomen. Of deze trendbreuk eenmalig is zullen de cijfers volgend jaar uitwijzen. 


De stijging vanaf 2000 en de daling vanaf 2011 is niet gelijk verdeeld over alle disciplines. De grootste stijging is te zien in het gebied Gezondheid, gevolgd door het gebied Gedrag & Maatschappij en Techniek.

 


Voor de cijfers per HOOP-gebied kunt u hier klikken.