Print
 
 

Vrouwelijk Wetenschappelijk Personeel


Op alle niveaus van het wetenschappelijk personeel is het aandeel vrouwen de afgelopen tien jaar toegenomen, maar aan de top is het aandeel vrouwen nog steeds laag.

Dat is niet alleen betreurenswaardig op grond van overwegingen van maatschappelijke rechtvaardigheid, het is vooral nadelig omdat de universiteit van 50 procent van de potentiële onderwijs- en onderzoekstalenten minder profiteert dan het geval zou kunnen zijn. Om hier verandering in te brengen hebben in 2009 vrijwel alle universiteiten het Charter Talent naar de Top ondertekend. Zij hebben maatregelen genomen om de doorstroom van vrouwelijk talent te bevorderen door een betere scouting van vrouwelijk talent en aanpassing van de benoemingsprocedures.

De figuur laat zien dat de achterstand van vrouwen is verminderd, maar dat naarmate de functie op de wetenschapsladder hoger wordt, het aandeel vrouwen nog steeds achterblijft.