Print
 
 

Opleidingenaanbod per saldo al lange tijd constant

 

Terwijl het aantal studenten aanzienlijk is gegroeid, is het opleidingsaanbod de afgelopen tien jaar vrijwel constant gebleven, of zelfs enigszins gedaald. Van een ongebreidelde groei is geen sprake. Ook in vergelijking met het buitenland bieden Nederlandse universiteiten een relatief beperkt en efficiënt menu opleidingen aan. Per jaar wordt slechts een enkele nieuwe opleiding gestart. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige interne afweging, (verplichte) consultatie van het veld en beoordeling van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Deze commissie adviseert de minister over het goedkeuren van nieuwe opleidingen.

 Momenteel zijn er ongeveer 400 bacheloropleidingen voor ongeveer 170.000 bachelorstudenten. Voor de ruim 90.000 masterstudenten is er keuze uit ongeveer 800 opleidingen. De afgelopen jaren is het aantal masteropleidingen met zo’n 10% gedaald, doordat kleine studies zijn samengevoegd tot breder georiënteerde opleidingen.

 

De verwachting is dat het aantal opleidingen de komende tien jaar zal afnemen en dat vooral onder kleine opleidingen een reductie van het opleidingsaanbod zal plaatsvinden. Dit hangt nauw samen met de prestatieafspraken, waarin afspraken zijn gemaakt over profilering van het opleidingsaanbod.

 
Laatst bijgewerkt op 15-02-2016