Print
 
 

Opleidingenaanbod per saldo al lange tijd constant

 

Terwijl het aantal studenten verder groeit, neemt het opleidingsaanbod licht af. Van een ongebreidelde groei is geen sprake. Ook in vergelijking met het buitenland bieden Nederlandse universiteiten een relatief beperkt en efficiënt menu opleidingen aan. Per jaar wordt slechts een enkele nieuwe opleiding gestart. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige interne afweging, (verplichte) consultatie van het veld en beoordeling van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Deze commissie adviseert de minister over het goedkeuren van nieuwe opleidingen.Momenteel zijn er ongeveer 400 bacheloropleidingen voor ongeveer 160.000 bachelorstudenten. Voor de ruim 90.000 masterstudenten is er keuze uit een kleine 800 opleidingen. De afgelopen jaren is zowel het aantal masteropleidingen als het aantal bacheloropleidingen gedaald, doordat kleine studies zijn samengevoegd tot breder georiënteerde opleidingen.

Het opleidingsaanbod is te raadplegen via de universitaire websites of te vinden bij Studiekeuze123 (www.studiekeuze123.nl).