Print
 
 

Opleidingenaanbod per saldo al lange tijd constant


Terwijl het aantal studenten de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid, is het opleidingen aanbod de afgelopen tien jaar vrij constant gebleven. Van ongebreidelde groei is geen sprake. Ook in vergelijking met het buitenland bieden Nederlandse universiteiten een relatief beperkt en efficiënt menu opleidingen aan.

Universiteiten zullen de komende jaren in beperkte mate nieuwe opleidingen starten om hun onderwijs- en onderzoeksprofiel te verscherpen. Tegelijkertijd kiezen veel universiteiten ervoor om een aantal opleidingen af te bouwen dat minder aansluit bij hun profiel.
De verwachting is dat het aantal opleidingen de komende tien jaar zal afnemen en dat vooral onder kleine opleidingen een reductie van het opleidingenaanbod zal plaatsvinden.