Print
 
 

Downloadbare tabellen Personeel


Personeelsgegevens per peildatum 31 december

Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: juli 2013
Elk bestand bevat de volgende tabellen:

 1. Overzicht gebruikte afkortingen
 2. Verdeling naar geslacht en functiecategorie - in fte
 3. Leeftijdsopbouw naar functiecategorie - in fte
 4. Verdeling naar HOOP-gebied en functiecategorie - in fte
 5. Verdeling naar HOOP-gebied en functiecategorie - vast, in fte
 6. Verdeling naar HOOP-gebied en functiecategorie - tijdelijk, in fte
 7. Salarisopbouw naar functiecategorie  -  in fte
 8. Leeftijdsopbouw naar geslacht -  in personen
 9. Instellingsaantallen per functiecategorie - in fte
 10. Instellingsaantallen per functiecategorie - vast, in fte
 11. Instellingsaantallen per functiecategorie - tijdelijk, in fte
 12. Instellingsaantallen per salarisgroep - in fte
 13. Instellingsaantallen per HOOP-gebied - in fte
 14. Instellingsaantallen per HOOP-gebied - vast, in fte
 15. Instellingsaantallen per HOOP-gebied - tijdelijk, in fte
 16. Instellingsaantallen per leeftijdsgroep - in personen
 17. Instellingsaantallen per leeftijdsgroep - in fte