Print
 
 

PromovendiHet Bologna-proces heeft de promotie nadrukkelijker gekoppeld als ‘derde fase’ aan het onderwijstraject. Naast de promovendus als werknemer en de buitenpromovendus, zijn, mede door de toenemende internationalisering, meer vormen van promotietrajecten ontstaan, waaronder de beurspromovendi en joint PhD’s. De VSNU onderscheidt vier typen promovendi.

Klik hier voor meer informatie.


De derde fase wordt door universiteiten niet louter als een start van een academische carrière beschouwd, binnen de promotieopleiding wordt meer en meer aandacht besteed aan vaardigheden die (ook) bruikbaar zijn buiten de wetenschap. Uit een internationale studie van de OECD blijkt dat promovendi in Nederland veel werken buiten de universiteit en dat hun arbeidsmarktperspectieven goed zijn (zie OECD_career of doctorate holders-arbeidsmarkt-2013). In de graduate schools is het opleidingselement voor promovendi versterkt. Door een experimenteerbepaling wordt het beperkt mogelijk te experimenteren met promotiestudenten. Door verankering van de promotiestudent in de wetgeving (als experimenteerbepaling) wordt de derde fase van het Bologna-proces ook in de Nederlandse regelgeving vastgelegd en wordt het Nederlandse promotiestelsel internationaal herkenbaarder.


De onderstaande figuur laat zien dat het aantal promoties sinds 2000 met meer dan driekwart is toegenomen. Toch heeft Nederland in vergelijking met andere landen niet veel gepromoveerden als percentage van de beroepsbevolking. Met deze ontwikkeling verbeteren we onze positie licht [Education at a glance, 2013].

 


De rendementscijfers laten zien dat uiteindelijk ongeveer 75% van de promovendi in dienstverband de promotie succesvol afrondt. Dit cijfers wordt vertekend door toedoen van allerlei veranderingen in de aanstelling van promovendi. 
Het aantal maanden dat nodig was om de promotie af te ronden geeft een meer waarheidsgetrouw beeld van het succes van promovendi. Gemiddeld genomen hebben promovendi 60 maanden, dus ongeveer vijf jaar, nodig voor hun promotie. Om de rendementen te verhogen hebben de universiteiten maatregelen genomen om de begeleiding en opleiding van promovendi te verbeteren. Naar verwachting zullen de graduate schools hieraan een extra impuls geven.