Print
 
 

Internationale rankings universiteiten

 

Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De meeste rankings leggen de nadruk op onderzoek. Een aantal rankings verwerkt echter ook onderwijsprestaties (bijvoorbeeld de QS Ranking), of zijn gebaseerd op reputatie (bijvoorbeeld bij THE World Reputation Ranking).

 

Deze pagina geeft een overzicht van de prestaties van Nederlandse universiteiten in bepaalde rankings en van de positie van Nederland in het algemeen. Dit gebeurt aan de hand van de vier wereldwijd meest gebruikte rankings: 


•    de 'Academic Ranking of World Universities' (ARWU)
•    de 'Times Higher Education (THE) World Ranking en Reputation Ranking
•    de 'QS World University Rankings'
•    de 'Leiden Ranking'; impact en samenwerking


In het keuzemenu rechts vindt u een korte analyse per ranking.

 

 

 

Nederlandse universiteiten behoren tot wereldtop
Nederlandse universiteiten behoren tot de beste twee procent van de wereld2.  Als land scoort Nederland om die reden ook goed in rankings.

 

Deze positionering is uitzonderlijk omdat de inrichting van het Nederlandse hoger onderwijs een aantal aspecten kent dat een hoge notering (top 50) belet. Hoog genoteerde universiteiten laten slechts de beste studenten in beperkte aantallen toe tot hun programma, en verzorgen veelal alleen onderwijs in de masterfase. Ook beschikken zij over omvangrijke financiële middelen. Ter illustratie: het eigen vermogen van bijvoorbeeld Harvard University is vele male groter dan het budget van de Nederlandse universiteiten samen.


Nederlandse universiteiten hebben een andere uitgangspositie dan de universiteiten in de absolute top. In tegenstelling tot veel universiteiten uit de top 50, zijn het publieke instellingen die allemaal dezelfde maatschappelijke opdracht uitvoeren en daarvoor op dezelfde gronden worden gefinancierd. Nederlandse universiteiten leiden grote aantallen studenten op, zowel in de bachelor- als de masterfase, en richten zich op een breed spectrum aan onderzoeksonderwerpen. 

 

Gezien de maatschappelijke taak van Nederlandse universiteiten en de behoudende financiering van onderwijs en onderzoek, leveren de universiteiten een excellente prestatie.

 

Rankings schetsen een beperkt beeld van universiteiten
Een ranking schetst een onvolledig beeld van de werkelijkheid. De kracht van hogeronderwijsinstellingen is, bij uitstek, de onderlinge diversiteit. De versimpeling van deze instellingen tot een ‘lijstje’ doet daarom in veel gevallen geen recht aan universiteiten. Toch kan een externe benchmark een waardevol instrument zijn. Het is echter wel belangrijk om te bedenken dat geen enkele ranking volledig objectief is, maar dat de uiteindelijke ranking het resultaat is van de vele subjectieve keuzes van de makers. Hieronder staan drie beperkingen van rankings, o.a. genoemd in het rapport van de EUA, Global University Rankings and Their Impact.
 
1. Rankings richten zich slechts op elite-universiteiten en zijn niet in staat het volledige onderwijsstelsel te analyseren
2. Rankings hebben een voorkeur voor bepaalde vakgebieden
3. Rankings hanteren een aantal indicatoren van slechte kwaliteit

Klik hier voor meer informatie over het beperkte beeld dat rankings bieden.

 

  Klik op de infographic voor een grotere weergave


 

2Volgens het rapport Global University Rankings and their Impact (2013) van de European Association of Universities zijn er ruim 17,000 universiteiten wereldwijd. Om bij de beste 2% te horen moet een universiteit bij de top 340 horen. Alle Nederlandse universiteiten, met uitzondering van de Open Universiteit, voldoen hieraan.