Feiten en Cijfers Studenten

 

De afgelopen decennia is het aantal studenten sterk gegroeid. Met die groei is ook de heterogeniteit van de studentenpopulatie sterk veranderd: naar talent, vooropleiding en sociale en culturele achtergrond. Universiteiten spelen hierop in door het onderwijs te differentiëren en zo beter maatwerk te bieden op de (verschillende) wensen van studenten en (nieuwe) vragen vanuit de samenleving. Studenten die gemotiveerd zijn en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen, ronden een universitaire opleiding met succes af.

AANTAL INGESCHREVEN STUDENTEN

 

Het totaal aantal ingeschreven studenten neemt de komende jaren nog steeds toe.

 

 

Ingeschreven studenten

Aanmeldcijfers 

 

Informatie over het totaal aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen bij Nederlandse universiteiten.

Aanmeldcijfers

Instroom nieuwe bachelor-studenten

 

Gedifferentieerd naar sector.

 

 

instroom bachelor-studenten

Studietempo bachelorstudenten

 

Het percentage studenten dat in 2015 binnen vier jaar een bachelordiploma haalde aan een Nederlandse universiteit is 69%. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (66%) en fors hoger dan vijf jaar geleden.

 

 

STUDIETEMPO

JONGE STUDENTEN IN HET WO

 

Een deel van de studenten die in september aan een wetenschappelijke opleiding beginnen is jonger dan 18 jaar. In studiejaar 2016/’17 is dit 5,5% van de bachelor-instroom.

 

JONGE studenten in het WO

 

Opleiding afgerond en dan? Afgestudeerde masterstudenten op de arbeidsmarkt

 

De WO Monitor is een onderzoek onder afgestudeerde masterstudenten om te zien waar op de arbeidsmarkt ze terecht komen.

WO Monitor

Internationale studenten

 

Informatie over ingeschreven studenten, instroom en diploma's. 

 

Internationale studenten

Downloadbare tabellen

 

Informatie over ingeschreven studenten, instroom en diploma's. 

Downloads