Feiten en Cijfers Studenten


De afgelopen decennia is het aantal studenten sterk gegroeid. Met die groei is ook de heterogeniteit van de studentenpopulatie sterk veranderd: naar talent, vooropleiding en sociale en culturele achtergrond. Universiteiten spelen hierop in door het onderwijs te differentiëren en zo beter maatwerk te bieden op de (verschillende) wensen van studenten en (nieuwe) vragen vanuit de samenleving. Studenten die gemotiveerd zijn en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen, ronden een universitaire opleiding met succes af.

Blok toevoegen

AANTAL INGESCHREVEN STUDENTEN

 

Het totaal aantal ingeschreven studenten neemt de komende jaren nog steeds toe.

 

 

Ingeschreven studenten

Aanmeldcijfers 

 

Informatie over het totaal aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen bij Nederlandse universiteiten.

Aanmeldcijfers

Bachelorrendement: diploma behaald in 4 jaar

 

Het studiesucces in de bachelorfase is verbeterd te opzichte van eerdere jaren, maar het rendement kan verder omhoog.

 

 

Bachelorrendement

Instroom nieuwe bachelor-studenten

 

Gedifferentieerd naar sector.

 

 

instroom bachelor-studenten

JONGE STUDENTEN IN HET WO

 

Het aantal personen dat in september 2014 aan een wetenschappelijke opleiding begon, is hoger dan de jaren daarvoor. Een deel van deze nieuwe studenten is jonger dan 18 jaar.

 

JONGE studenten in het WO

Internationale studenten

 

Informatie over ingeschreven studenten, instroom en diploma's. 

 

Internationale studenten

Opleiding afgerond en dan? Afgestudeerde masterstudenten op de arbeidsmarkt

 

De WO Monitor is een onderzoek onder afgestudeerde masterstudenten om te zien waar op de arbeidsmarkt ze terecht komen.

 

WO Monitor

Downloadbare tabellen

 

Informatie over ingeschreven studenten, instroom en diploma's. 

 

Downloads