Print
 
 

Verhouding vast en tijdelijk personeel


De afgelopen jaren is het aandeel van wetenschappelijk personeel met een vast contract gedaald en zien we een stijging van het aantal tijdelijke contracten onder het wetenschappelijk personeel. Een verklaring voor deze ontwikkeling is dat een steeds groter deel van de onderzoeksfinanciering gebaseerd is op contracten en subsidies, wat vraagt om flexibiliteit in het personeelsbestand. Ook bij opleidingen die een sterke groei van het aantal studenten doormaken wordt er relatief veel gebruikgemaakt van wetenschappelijk personeel met een tijdelijk contract. Hoogleraren en universitair hoofddocenten zijn meestal in vaste dienst, dit geldt ook voor het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP). In de huidige cao zijn afspraken gemaakt om het percentage tijdelijk dienstverbanden terug te brengen.