Print
 
 

 

Verhouding vast en tijdelijk personeel


De afgelopen tien jaar is het aandeel van wetenschappelijk personeel in vast dienst relatief afgenomen en is het aandeel wetenschappers met een tijdelijk contract toegenomen. Een verklaring voor deze ontwikkeling is dat een steeds groter deel van de onderzoeksfinanciering gebaseerd is op contracten en subsidies, wat vraagt om een flexibiliteit in het personeelsbestand. Daarnaast maken opleidingen die een sterke groei doormaken van het aantal studenten meer gebruik van tijdelijke docenten.

Het hoogleraren, hoofddocenten en ondersteund personeel zit bij de universiteiten veelal in vaste dienst.