Factsheets


De VSNU brengt factsheets uit over verschillende onderwerpen. Hierin wordt op 1 A4 het standpunt van de VSNU uiteen gezet en onderbouwd met feiten en cijfers.

Blok toevoegen

Nederland verdient aan Europese onderzoeksfondsen

 
 

Europa en Onderzoek

Investeren in Onderzoek en innovatie is cruciaal voor de economische groei

 
 

Investeringen in R&D

Nederland verdient aan internationale student

 
 

Internationalisering

Studenten universiteit studeren sneller af

 
 

 Studiesucces 

Geen wildgroei in het aantal opleidingen bij universiteiten

 

Opleidingenaanbod

 

Universitair onderwijs goed voor werk en welzijn!

 

Arbeidsmarkt

Nederlandse economie verdient investeringen in onderwijs en onderzoek

 
 

Top 5

Selectie studenten werkt; universiteit blijft bereikbaar!

 

Studiesucces

Opbrengsten sociaal leenstelsel terug in het hoger onderwijs voor betere kwaliteit

  Sociaal Leenstelsel

Universiteiten
klaar voor studiekeuzeactiviteiten

 

  Studiekeuzeactiviteiten

REMOVE BLOCK

promotiestudenten dragen bij aan sterke kennissamenleving

  Promotiestudent

Wetenschappelijke integriteit;
onder de loep!

Wetenschappelijke Integriteit

Programma’s voor excellente studenten staan onder druk

  Excellentieprogramma

Nederlandse economie baat bij investeringen in wetenschappelijk onderwijs

Investeringsagenda

Matchingsbehoefte
bij universiteiten

Matching