Print
 
 

Factsheets

 

De VSNU brengt factsheets uit over verschillende onderwerpen. Hierin wordt op 1 A4 het standpunt van de VSNU uiteen gezet en onderbouwd met feiten en cijfers.

 

2014

Open Access

Maak publiek gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk!


Studiesucces:
Selectie studenten werkt; Universiteit blijft bereikbaar!

 

Dierproeven:
Dierproeven zijn nog steeds noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek

 

Gepromoveerden:

Gepromoveerden van belang voor Nederland

 

Onderzoeksfinanciering:

Stabiele basisfinanciering universiteiten betaalt zich uit

Matching:
Matchingbehoefte bij universiteiten
 

2013

Wetenschappelijke integriteit:
Wetenschappelijke integriteit; Onder de loep!

Promotiestudent:
Promotiestudenten dragen bij aan een sterke samenleving

Studiekeuzeactiviteiten:
Universiteiten klaar voor studiekeuzeactiviteiten

 

2012

Nederland in top 5:

Nederlandse economie verdient investeringen in onderwijs en onderzoek


Opleidingenaanbod:
Geen wildgroei in het aantal opleidingen bij universiteiten

Internationalisering:
Nederland verdient aan internationale studenten