FAQ's over CAOOp 9 januari 2015 is het cao-akkoord definitief geworden. Deze cao geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016.
Er worden regelmatig vragen gesteld over de cao regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, verwijzen we u door naar de betreffende instantie.
De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.


Arbeidsduur


Wat is de maximumduur van een dienstverband voor bepaalde tijd?
Tot 1 juli 2016 geldt het volgende:
In de cao is gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de flexwet om een langere tijdelijke duur voor een dienstverband af te spreken voor het wetenschappelijk personeel. Gelijk aan de flexwet is dat een dienstverband maximaal tweemaal verlengd mag worden. De maximale duur hangt af van het soort dienstverband:
•    Zes jaar voor het wetenschappelijk personeel
•    Drie jaar voor ondersteunend personeel. Het maximum is vier jaar wanneer het dienstverband wordt gefinancierd uit tijdelijke externe middelen.
Tijd doorgebracht als promovendus of student-assistenten telt niet mee bij de bepaling van het aantal of de duur van de tijdelijke dienstverbanden.

Vanaf 1 juli 2016 geldt het volgende:
Afhankelijk van de functiegroep gelden per 1 juli 2016 de volgende maxima voor de duur en het aantal verlengingen van het dienstverband:

Wetenschappelijk personeel
De totale duur van een dienstverband voor bepaalde tijd, inclusief eventuele opvolgende dienstverbanden, bedraagt maximaal twee jaar of, wanneer sprake is van een situatie zoals genoemd in addendum L van de cao, maximaal vier jaar. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden opgevolgd door een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.

Ondersteunend- en beheerspersoneel
De totale duur van een dienstverband voor bepaalde tijd, inclusief eventuele opvolgende dienstverbanden, bedraagt maximaal twee jaar of, wanneer sprake is van een situatie zoals genoemd in addendum L van de cao, maximaal drie of vier jaar. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden opgevolgd door een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.

Promovendus
Met een promovendus wordt een dienstverband voor bepaalde tijd voor de beoogde duur van het promotietraject aangegaan. De duur wordt bij aanvang van het dienstverband bepaald op een vaste termijn. Bij aanvang van het dienstverband kan er, ter beoordeling van de geschiktheid, eenmalig een dienstverband voor de duur van 18 maanden worden aangegaan. Er gelden geen restricties voor het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten of de maximumduur van de (gezamenlijke) dienstverbanden.


Student-assistent
Er gelden geen restricties voor het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten of de maximumduur van de (gezamenlijke) dienstverbanden.