FAQ's over CAOOp 6 februari 2013 is het cao-akkoord ondertekend. Deze cao geldt met terugwerkende kracht voor de periode van 01-01-2011 t/m 31-12-2013.

Er worden regelmatig vragen gesteld over de cao regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, verwijzen we u door naar de betreffende instantie.

De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden ten alle tijden.


Arbeidsduur


Wat gebeurt er als mijn derde tijdelijke dienstverband afloopt?
In de cao is gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de flexwet om een langere tijdelijke duur voor een dienstverband af te spreken voor het wetenschappelijk personeel.
Gelijk aan de flexwet is dat een dienstverband maximaal tweemaal verlengd mag worden. De maximale duur hangt af van het soort dienstverband:
•    Zes jaar voor het wetenschappelijk personeel
•    Drie jaar voor ondersteunend personeel
•    Vier jaar bij een dienstverband dat gefinancierd wordt uit externe middelen
Tijd doorgebracht als promovendus of studentassistent telt niet mee bij de bepaling van het aantal of de duur van de tijdelijke dienstverbanden.