FAQ’s over de CAOOp 9 januari 2015 is het cao-akkoord definitief geworden. Deze cao geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016.
Er worden regelmatig vragen gesteld over de cao regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, verwijzen we u door naar de betreffende instantie.
De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.


CAO Algemeen


Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een aanstelling?
Afhankelijk van de universiteit waar u in dienst bent, heeft u een arbeidsovereenkomst (bij een bijzondere universiteit) of een aanstelling (bij een openbare universiteit). Dit kunt u zien in de brief die u bij indiensttreding heeft gekregen of navragen bij uw HR-afdeling. Een aanstelling is een eenzijdig besluit van een overheidsorgaan (de universiteit) om iemand in dienst te nemen. Hierop is de ambtenarenwet van toepassing. Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen de werkgever en werknemer over de arbeidsverhouding. Hierop is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De CAO is zowel op de aanstelling als de arbeidsovereenkomst van toepassing, maar kent in sommige hoofdstukken specifieke bepalingen voor ofwel de openbare, ofwel de bijzondere universiteiten.