Feiten en cijfers

 

De VSNU is de vereniging van de veertien Nederlandse researchuniversiteiten. Met ruim 250.000 studenten, 4.500 promoties, 86.000 publicaties per jaar dragen zij bij aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. De Nederlandse universiteiten scoren internationaal zeer goed gezien hun posities op de internationale rankings en het aantal internationale research grants en subsidies die zij verwerven. Zij slagen erin goed onderwijs en goed onderzoek te combineren en spelen een belangrijke rol in de kennisoverdracht. Met in totaal 50.000 werknemers zijn de universiteiten lokaal vaak één van de grootste werkgevers en is hun impact op de lokale economie omvangrijk. Feiten en cijfers over de afzonderlijke universiteiten zijn te vinden op hun eigen websites.  

Onderwijs

Onderwijs

Studenten

 

Studenten

Onderzoek en valorisatie

onderzoek

 

Rankings


Rankings

 

personeel


Personeel

Financiën

 

 


Financiën

 

Interactieve factsheets

 

 


Factsheets