Feiten en Cijfers


De VSNU is de vereniging van de veertien Nederlandse researchuniversiteiten. Met ruim 240.000 studenten, 8.400 promoties, 83.000 publicaties per jaar (2011) dragen zij bij aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. De Nederlandse universiteiten scoren internationaal zeer goed gezien hun posities op de internationale rankings en het aantal internationale research grants en subsidies die zij verwerven. Zij slagen erin goed onderwijs en goed onderzoek te combineren en spelen een belangrijke rol in de kennisoverdracht. Met in totaal 47.000 werknemers zijn de universiteiten lokaal vaak één van de grootste werkgevers en is hun impact op de lokale economie omvangrijk.
Feiten en cijfers over de afzonderlijke universiteiten zijn te vinden op hun eigen websites. Hier vindt u gegevens en informatie over de onderwerpen: onderwijs, studenten, onderzoek, valorisatie (kennistransfer), personeel (HR), financiën, kwaliteit en rankings.

Blok toevoegen

 

Studenten

 

Met instroom, doorstroom en uitstroom, studentenoordelen
en aanmeldcijfers.

 

Studenten

Onderwijs

 

Met opleidingenaanbod en onderwijskwaliteit.

 
 

Onderwijs

Onderzoek

 

Met aantallen publicaties, wetenschappelijke inzet en kwaliteitsindicatoren.

 
 
 

onderzoek

 

Valorisatie

 

Met ontwikkelingen valorisatie en indicatoren.

 

 

Valorisatie

personeel

 

Met aantallen wetenschappelijk en ondersteunend personeel.

 

Personeel

financiën

 

Met prijs per student, solvabiliteit, publieke & private investeringen.

 

 

Financiën

Rankings

Rankings

 

Met de internationale rankings en de positie van Nederland en de Nederlandse universiteiten.
 

 

 

 

 

Rankings