Print
 
 

Functiecontracten


In de cao van 2007 – 2010 staat dat de universiteiten een proef gaan doen met functie-contracten. Een functiecontract gaat uit van resultaat in plaats van tijd. Wetenschappers kunnen zo veel meer dan vroeger hun werk zelf organiseren. De belangrijkste regel: het resultaat moet zijn zoals afgesproken met de leidinggevende.

Jaarlijks bekijken de onderzoeker en de leidinggevende in een jaargesprek hoe het ervoor staat. Vervolgens maken ze afspraken voor het volgende jaar. Natuurlijk houdt het functiecontract rekening met de omvang van het dienstverband en met vakantieverlof en dergelijke.

Een functiecontract kent geen tijdsbepalingen. Er staat niks in over overwerk en ADV en vakantiedagen horen aan het eind van het kalenderjaar opgenomen te zijn. Er staan wel afspraken in over aanwezigheid in verband met samenwerken, werkoverleg en teamprestaties.