Print
 
 

 

 

Gedragscode internationale student

 

Nederland wil de internationale samenwerking in het hoger onderwijs verbeteren. Daarom heeft het veld een gedragscode 'internationale student' opgesteld. 

 

De gedragscode bevat richtlijnen voor het aantrekken van kwalitatief goede buitenlandse studenten. Ook staan er regels in over de informatievoorziening en de zorg voor buitenlandse studenten. De code gaat ervanuit dat internationale studenten in principe op dezelfde wijze worden behandeld als Nederlandse studenten, maar dat de informatievoorziening aan en zorg voor buitenlandse studenten soms nadere regulering behoeft. In de zomer van 2014 is de gedragscode vernieuwd. Zo is er een diplomalijst opgenomen die vrijstelling aan een student kan verlenen voor de Engelsetaal-test. Onder andere zijn uitwisselingsstudenten als uitzonderingscategorie toegevoegd.

 

De gedragscode kunt u hier downloaden