Governance

Deregulering

In het Hoofdlijnenakkoord hebben VSNU en OCW afgesproken om tot minder regels te komen. Er dient balans te zijn tussen controle en vertrouwen, zodat het onderwijs en het onderzoek optimaal kunnen functioneren. 

Deregulering

 

Afkoopregeling korte overnames

De VSNU heeft een afkoopregeling gesloten waardoor universiteiten voor onderwijsdoeleinden gebruik kunnen maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Readerregeling

 

Gedragscodes

De VSNU heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Deze gedragscodes zijn deels door de VSNU zelf opgesteld en zijn richtinggevend voor de uitvoering van de taken.

Gedragscodes

 

Goed bestuur 

Het publieke karakter van de universiteiten vraagt om goede bestuurders, helder toezicht en georganiseerde tegenspraak in de vorm van medezeggenschap. 

Goed bestuur

 

Autonomie

Uit onderzoek blijkt dat autonomie leidt tot betere kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat meer autonome universiteiten de innovatiekracht van Nederland zouden verstrekken. 

Autonomie

 

Medezeggenschap

Hoe werkt medezeggenschap aan de universiteit?

Medezeggenschap