Governance & Financiën

 

Autonomie, spelregels en financiering. De overheid stelt kaders en spelregels vast die de voorwaarden scheppen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het domein Governance & Financiën richt zich op de inrichting van een internationaal toonaangevend stelsel voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Centrale elementen in onze visie zijn high trust, behoud van autonomie, proportionaliteit in toezicht en het optimaliseren van de overheidsbijdrage onder transparante condities. Zo bevorderen wij excellentie binnen universiteiten.

Governance

 

Universiteiten hebben autonomie hoog in het vaandel. Transparantie in governancestructuren, verantwoording en een efficiënte bedrijfsvoering zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Governance

Publieke bekostiging en private financiering

De prestaties van de Nederlandse universiteiten zijn afhankelijk van stabiele financiële kaders. Bijzondere aandacht van de VSNU gaat uit naar de rijksbijdrage per student die al jaren achtereen sterk daalt.  

Financiën