Print
 
 

Hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken

 

 

In december 2011 sloot de VSNU met het ministerie van OCW een hoofdlijnenakkoord waarin de route voor de prestatieagenda voor de komende jaren is bepaald. Het hoofdlijnenakkoord beschrijft de prestaties die de universiteiten in 2015 gerealiseerd zullen hebben en welke maatregelen de Staatssecretaris neemt om dit mogelijk te maken. Deze afspraken moeten leiden tot verbetering van het studiesucces en de kwaliteit van het onderwijs, tot meer profilering en differentiatie in het onderwijs en tot een scherper onderzoeksprofiel en een betere benutting van de resultaten van het onderzoek.

 

De universiteiten hebben begin mei 2012 de voorstellen voor prestatieafspraken ingediend bij de Reviewcommissie die de staatssecretaris van advies voorziet. De Reviewcommissie heeft haar advies op 24 september naar staatssecretaris Zijlstra gestuurd die dit heeft meegenomen in zijn overweging tot het tekenen van de prestatieafspraken begin november. De voorstellen van de universiteiten, de adviezen van de Reviewcommissie en de definitieve prestatieafspraken van de universiteiten treft u hieronder aan.

 

VSNU-Trendrapportage

Gezamenlijk schreven de universiteiten een trendrapportage waarin de prestaties van de universiteiten in de afgelopen tien jaar in feiten en cijfers zijn weergegeven. Daarnaast zijn ambities voor de toekomst geschetst. Het rapport dient als achtergronddocument voor de individuele voorstellen tot prestatieafspraken.

VSNU-rapportage 'Prestaties in Perspectief: Trendrapportage universiteiten 2000-2020

 

 

De ingediende voorstellen voor prestatieafspraken:

 

 

 

De adviezen van de Reviewcommissie

 

 

 

 

Engelse versie hoofdlijnenakkoord

General Agreement between the Ministry of Education, Culture and Science and the VSNU