Print
 
 

Horizon 2020

 

Horizon 2020 is het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Het programma moet innovatie stimuleren en de concurrentiekracht van Europa waarborgen. Het programma startte in 2014 en loopt tot 2020. Er wordt zo’n € 80 miljard verdeeld, dit is ongeveer 40% meer dan het voorgaande programma KP7.


De VSNU probeert het programma voor Nederland zo optimaal mogelijk te maken. Zo wil de VSNU bijvoorbeeld dat het beste onderzoek gehonoreerd wordt in plaats van het geld gelijkelijk te verdelen of aan achtergebleven gebieden te geven. Ook pleit de VSNU voor het gebruik van verschillende manieren van financiering. Een voor Nederland aantrekkelijke financiering is de zogeheten 'full cost'-optie. Full cost zorgt ervoor dat de onderzoekskosten van projecten volledig worden vergoed. Voor Nederlandse universiteiten is dit belangrijk omdat het aandeel vaste kosten (waaronder infrastructuur) bij Nederlandse kennisinstellingen hoger ligt.  In veel andere EU-landen worden deze kosten door de staat gefinancierd.


De VSNU maakt zich er met zijn Europese collega-organisaties sterk voor dat er geen aanslagen op dit programma worden gepleegd ten behoeve van andere programma’s.

 

Uit een tussenstand tot medio juni 2015 (uitgevoerd door Nikolas Floratos) bleek dat 1144 Nederlandse projectaanvragen met succes zijn ingediend. Nederland staat hiermee op een zesde plaats. Nederland staat eveneens op een zesde plaats als het gaat om de totale omvang van het toegekende budget, meer dan €520 miljoen ging richting Nederlandse onderzoekers. Nederland wordt hiermee een Europees kampioen genoemd samen met landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje; landen die zowel qua inwoneraantal als omvang van het BNP veel groter zijn. In de top 50 van meest succesvolle onderzoeksinstellingen staat de TU Delft op de 21e plaats met €23,8 miljoen, gevolgd door de TU Eindhoven (€19 miljoen), TNO (€19 miljoen), VU-VUMC (€17,6 miljoen) en de Universiteit van Amsterdam (€17,1 miljoen).


Zevende kaderprogramma
Het Zevende Kaderprogramma (KP7, 2007-2013) was de voorganger van Horizon2020. Nederlandse onderzoekers waren hierbinnen erg succesvol in de open competitie (open calls). In het kader van deze Europese onderzoeksprogramma’s hebben de Nederlandse universiteiten baanbrekende onderzoeksprojecten kunnen realiseren.

 

 

 

In totaal haalde Nederland €3,4 miljard binnen uit KP7, wat bijna anderhalf keer (ratio van 1,48) zoveel is als Nederland via de EU-begroting bijdraagt. Gedurende de looptijd van KP7 komt dit neer op gemiddeld € 473 miljoen per jaar. In totaal financierde KP7 26.454 projecten, waarvan 5.173 in Nederland. Per inwoner ontving Nederland gemiddeld per jaar 29 euro uit KP7, waarmee Nederland de lijst van EU-15 landen aanvoert. Uit deze cijfers blijkt opnieuw het succes van Nederland in het verwerven van Europese onderzoeksgelden.

 

Nederland heeft een retourpercentage van 7,4%. Van de projecten die aan Nederland zijn toegekend, hebben universiteiten met ongeveer 45% het grootste aandeel.
 

 

 

De Nederlandse universiteiten streven ernaar om dit succes voort te zetten in Horizon 2020. De Grand Challenges, de onderzoeksgebieden die centraal staan bij Horizon 2020, zijn terug te vinden in de profielkeuzes van universiteiten.


 

Laatst bijgewerkt op 08-02-2016