Print
 
 

Horizon 2020

 

Horizon 2020 is het nieuwe onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Het programma moet innovatie stimuleren en de concurrentiekracht van Europa waarborgen. Het programma start in 2014 en loopt tot 2020. Er wordt zo’n € 80 miljard verdeeld.

 

De VSNU probeert het programma voor Nederland zo optimaal mogelijk te maken. Zo wil de VSNU bijvoorbeeld dat het beste onderzoek gehonoreerd wordt in plaats van het geld gelijkelijk te verdelen of aan achtergebleven gebieden te geven. Ook pleit de VSNU voor het gebruik van verschillende manieren van financiering. Een voor Nederland aantrekkelijke financiering is de zogeheten 'full cost'-optie. Full cost zorgt ervoor dat de onderzoekskosten van projecten volledig worden vergoed.


De VSNU maakt zich er met zijn Europese collega-organisaties sterk voor dat er geen aanslagen op dit programma worden gepleegd ten behoeve van andere programma’s.

Nederland maakt winst op EU-onderzoek
Nederlandse wetenschappers en universiteiten zijn zeer succesvol in het aantrekken van Europese subsidies voor top-onderzoek. Voor elke 100 euro die Nederland de afgelopen jaren afdroeg aan de EU voor onderzoek, ontvingen we er 148 euro terug. Een 'winst' van 48 procent.