Print
 
 

 

Internationale mobiliteit


De wetenschap is sterk internationaal georiënteerd. Dit is direct terug te zien bij de Nederlandse universiteiten. Zo komen buitenlandse studenten naar Nederland om een semester aan een Nederlandse universiteit te studeren, om een volledige opleiding in Nederland te volgen of om te promoveren. Ook trekken de Nederlandsen universiteiten buitenlandse onderzoekers aan. Naast de groep internationale studenten en onderzoekers in Nederland, staat een groep Nederlandse wetenschappers (in opleiding) die naar het buitenland vertrekt om hun academische carrière verder vorm te geven.


Internationale studenten in Nederland

In het collegejaar 2012-2013 studeerden bijna 11.000 buitenlandse studenten in Nederland, 8% meer dan een jaar eerder. Dit aantal is lager dan in ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Frankrijk. De Nederlandse universiteiten en de overheid vinden het belangrijk dat er internationale studenten in de Nederlandse collegezalen zitten, omdat er dan een ‘internationale classroom’ ontstaat. Door de aanwezigheid van internationale studenten vergroten Nederlandse studenten namelijk hun wereldbeeld en komen zij in aanraking komen met andere culturen. Ook hebben internationale studenten een positieve invloed op het studiesucces en ambitieniveau van de Nederlandse studenten. 

 

Met de uitvoering van het actieplan Make it in the Netherlands wil Nederland meer internationale studenten aantrekken. Bovendien probeert de Nederlandse overheid er, in samenwerking met de universiteiten, voor te zorgen dat zij na hun studie ook in Nederland aan het werk gaan. Om meer internationale studenten te werven, wordt het Engelstalige studieaanbod vergroot. Ook zorgen universiteiten voor een goede ontvangst en ondersteuning van internationale studenten.


Het merendeel van de buitenlandse studenten in Nederland is Duits. Daarna komt het grootste deel uit China, vervolgens uit Griekenland, uit Groot-Brittannië en België. Van de internationale studentenpopulatie blijft tussen 19 en 27% na hun opleiding in Nederland. Zij leveren de Nederlandse staatskas, via belastingen, jaarlijks 740 miljoen euro op.

 

 

Nederlandse studenten in het buitenland

Tegenover de groep internationale studenten die naar Nederland komt, staat een groep Nederlandse studenten die naar het buitenland vertrekt. Door (een deel) van hun opleiding aan een buitenlandse instelling te volgen, vergroten studenten hun culturele kennis, verbeteren zij hun Engelse taalvaardigheid en bouwen zij een  internationaal netwerk op. Bovendien kan een buitenlandse studie een mooi opstapje zijn naar een internationale carrière.