Print
 

 

Afschaffen doorstroommaster

 

Afschaffen van de doorstroommaster past bij volwassen bachelor- masterstructuur
De VSNU is positief over afschaffen van de verplichting om voor elke bacheloropleiding een doorstroommaster aan te bieden. Hierdoor kunnen de universiteiten hun masteropleidingen scherper profileren.

Toelichting wetsvoorstel
Instellingen zijn tot nu toe verplicht om voor elke bacheloropleiding minstens één masteropleiding aan te bieden waartoe de studenten uit die bachelor direct worden toegelaten. De verplichting om voor elke bacheloropleiding een doorstroommaster aan te bieden, wordt in het wetsvoorstel afgeschaft, waardoor selectie van alle studenten voor alle masteropleidingen mogelijk wordt. Dat past in een visie op een volwassen bachelor- masterstructuur waarbij de bachelor- en masteropleidingen op zichzelf staande, afgeronde opleidingen zijn.

Het uitgangspunt blijft dat er voor bachelorafgestudeerden altijd een mogelijkheid is om een masteropleiding te volgen. Om dat te garanderen, wordt een bevoegdheid voor de minister opgenomen: de minister kan bepalen dat één of meerdere instellingsbesturen voor door hem aangewezen bacheloropleidingen ten minste één masteropleiding aanwijzen waartoe deze bachelorafgestudeerden direct worden toegelaten.


Argumenten voor afschaffen doorstroommaster
- Door afschaffing van de doorstroommaster kunnen masteropleidingen een scherper profiel kiezen om een specifieke groep masterstudenten aan te trekken. Dit draagt bij aan een meer gedifferentieerd en geprofileerd landschap van masteropleidingen, zoals is bedoeld door de commissie Veerman.
- Omdat de meeste studenten kiezen voor de doorstroommaster, kan afschaffing ertoe leiden dat studenten meer bewust gaan kiezen en vaker  voor een andere masteropleiding kiezen in plaats van de ‘aansluitende’ masteropleiding.
- Omdat de huidige doorstroommasters hun toelatingseisen moeten laten  aansluiten op de (voorliggende) bacheloropleidingen, bestaat het gevaar dat studenten van andere opleidingen / universiteiten moeilijker aan deze toelatingscriteria kunnen voldoen. Zij hebben immers niet de betreffende bachelor gevolgd. Afschaffen doorstroommasters is dus eerlijker voor studenten die van elders komen.
- Het bestaan van een doorstroommaster is internationaal gezien afwijkend. Vanwege het belang van goede internationale mobiliteit (Bologna 1999) is eenzelfde (ba-ma)structuur als in omringende landen aan te bevelen.


Welke vragen heeft u mogelijk nog?


V: Zal het vaak voorkomen dat een student met een afgeronde bacheloropleiding niet wordt toegelaten tot de Master van zijn keuze?
A: De kans daarop is klein omdat deze student de kans heeft om zich optimaal voor te bereiden tot de aansluitende master.

V: Moeten de universiteiten de verplichte doorstroommaster afschaffen?
A: Nee, alleen de verplichting om er een aan te bieden komt te vervallen. Universiteiten kunnen de doorstroommaster afschaffen, maar hoeven dit niet te doen. Gebruikte bronnen

Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013