Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid

 

 

In haar persbericht laat de VSNU weten dat de Nederlandse universiteiten positief zijn over het wetsvoorstel "Kwaliteit in Verscheidenheid". Tegelijkertijd is het zorgelijk dat de minister terugkomt op eerder gemaakte prestatieafspraken met universiteiten. Universiteiten hebben in 2012 prestatieafspraken met de overheid gemaakt om de onderwijskwaliteit en het studierendement te verbeteren en zich meer van elkaar te onderscheiden. De overheid moet op haar beurt zorgen voor goede wettelijke en financiële condities. Klik hier voor het wetsvoorstel.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen. Als u doorklikt kunt u lezen waarom deze punten belangrijk zijn voor universiteiten en vindt u antwoorden op vragen die u misschien heeft.

 

Vervroegen naar 1 aanmelddatum naar
1 mei is positief 

 aanmelddatum  

 
 
 
REMOVE BLOCK

VSNU juicht studiekeuzeadvies toe en benadrukt de voordelen van invulling door de universiteiten

studiekeuzeadvies

 
 
 
REMOVE BLOCK

Universiteiten zijn positief over een application fee voor selectieprocedures

application fee

 
 
 
REMOVE BLOCK

selectie is eerlijker dan loting

loting

 
 
 
REMOVE BLOCK

afschaffen van de doorstroommaster past bij volwassen bachelor- masterstructuur

doorstroommaster

 
 
 
REMOVE BLOCK

De VSNU betreurt dat er geen collegegeld-differentiatie voor excellentieprogramma's binnen een opleiding mogelijk is

(honours tracks)

 collegegelddifferentiatie 

 
 
 
REMOVE BLOCK

De VSNU is teleurgesteld over het niet doorgaan van de promotiestudent als wettelijke regeling

promotiestudent

 
 
 
REMOVE BLOCK