Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid

 

 

In haar persbericht laat de VSNU weten dat de Nederlandse universiteiten positief zijn over het wetsvoorstel "Kwaliteit in Verscheidenheid". Tegelijkertijd is het zorgelijk dat de minister terugkomt op eerder gemaakte prestatieafspraken met universiteiten. Universiteiten hebben in 2012 prestatieafspraken met de overheid gemaakt om de onderwijskwaliteit en het studierendement te verbeteren en zich meer van elkaar te onderscheiden. De overheid moet op haar beurt zorgen voor goede wettelijke en financiële condities. Klik hier voor het wetsvoorstel.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen. Als u doorklikt kunt u lezen waarom deze punten belangrijk zijn voor universiteiten en vindt u antwoorden op vragen die u misschien heeft.

 

aanmelddatum 1 mei

Sinds 2014 moeten aankomend studenten zich aanmelden voor 1 mei voor hun recht op studiekeuzeadviezen.

Aanmelddatum

 

Matchingsactiviteiten en het studiekeuzeadvies


Universiteiten bieden aankomend studenten matchingsactiviteiten aan ter ondersteuning van een goede studiekeuze.

studiekeuzeadvies

 

application fee

Universiteiten kunnen een financiële bijdrage vragen aan aspirant-studenten voor de kosten van de toelatingsprocedure tot de studie.

Application Fee

 

Afschaffing loting

Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de loting bij numerus fixus opleidingen afgeschaft. loting

 

Afschaffing doorstroommaster


Per collegejaar 2014-2015 is de doorstroommaster afgeschaft.

Doorstroommaster

 

De VSNU betreurt dat er geen collegegeld-diffrentiatie voor excellentieprogramma's binnen een opleiding mogelijk is (honours tracks)

Collegegelddiffrentiatie

 

De VSNU is teleurgesteld over het niet doorgaan van de promotiestudent als wettelijk regeling. 

promotiestudent