Print
 
 

Maastricht University

 

Het profiel van de universiteit heeft drie duidelijke kenmerken:
• Internationaal georiënteerd, maar stevige verankerd in Limburg en de Euregio
• Probleemgestuurd Onderwijs
• Integrale, multi- en interdisciplinaire aanpak van onderwijs en onderzoek

De Universiteit Maastricht (UM) onderscheidt zich met haar speerpunten – Kwaliteit van leven, Europa en een globaliserende wereld, en Leren & Innovatie – waarbinnen onderwijs en onderzoek worden vormgegeven.

 

De UM is de meest internationale universiteit van Nederland. Bijna al het onderwijs is Engelstalig. 45% Van de studenten en bijna een kwart van de wetenschappelijke staf heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Deze culturele diversiteit van studenten en medewerkers levert een enorme bijdrage aan de Maastrichtse ‘international classroom’, waarin studenten worden voorbereid op een goede toekomst in de globaliserende samenleving.

 

De onderwijsmethode, Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), is nergens zo ver doorontwikkeld als bij de Nederlandse grondlegger: de Universiteit Maastricht. PGO staat voor kleinschalig, activerend, samenwerkend leren, waarbij de student centraal staat. De universiteit investeert voortdurend in onderwijsvernieuwing, om haar slogan ‘Leading in Learning’ ook de komende jaren waar te kunnen blijven maken.

 

Vanuit de drie speerpunten van onderzoek, richt de UM zich met name op maatschappelijk zeer relevante thema’s, zowel voor de (Eu)regio als voor de internationale samenleving. Het wetenschappelijk onderzoek scoort steevast hoge ogen in visitaties en wordt waar mogelijk uitgevoerd in samenwerking met (internationale) topinstituten en/of het bedrijfsleven. Het vertalen van onderzoek naar de praktijk (valorisatie) staat eveneens hoog op de agenda.