Print
 
 

Nieuwsberichten

Kwaliteitsagenda universiteiten onder druk

PERSBERICHT

Reactie VSNU wet 'Kwaliteit in Verscheidenheid'


Nederlandse universiteiten zijn positief over het wetsvoorstel "Kwaliteit in Verscheidenheid", dat minister Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. Tegelijkertijd is het zorgelijk dat de minister terugkomt op eerder gemaakte prestatieafspraken met universiteiten.‘Met dit wetsvoorstel komt de overheid voor een belangrijk deel haar afspraken na, maar we zijn er nog niet’, aldus VSNU-voorzitter Karl Dittrich.

 

Universiteiten hebben in 2012 prestatieafspraken met de overheid gemaakt om de onderwijskwaliteit en het studierendement te verbeteren en zich meer van elkaar te onderscheiden. De overheid moet op haar beurt zorgen voor goede wettelijke en financiële condities. De eerder gemaakte afspraken blijken nu niet allemaal vertaald in dit wetsvoorstel. Het wordt daardoor moeilijker voor universiteiten om op haar beurt de afspraken na te komen. De VSNU roept de minister en de Tweede Kamer daarom op niet verder op gemaakte afspraken terug te komen.


De VSNU is positief over het vervroegen van de aanmelddatum voor studenten naar 1 mei en het studiekeuzeadvies. Uit onderzoek blijkt dat vooral de late beslissers uitvallen, wat bij studenten leidt tot teleurstelling en voor de universiteit en overheid tot onnodige kosten. Het vervroegen van de aanmelddatum en afgeven van studiekeuzeadviezen helpt studenten om een beter overwogen studiekeuze te maken. Daarnaast is de VSNU positief over het op termijn afschaffen van loting voor opleidingen met een numerus fixus en te vervangen door selectie.


Andere condities die waren afgesproken, zoals ruimere mogelijkheden van selectie bij onderscheidende opleidingen en collegegelddifferentiatie, zien de universiteiten niet of slechts gedeeltelijk in het wetsvoorstel terug. Deze instrumenten zijn wel essentieel voor het creëren van een meer ambitieuze studiecultuur, differentiatie van opleidingen en uiteindelijk profilering van universiteiten. Instrumenten die volgens de commissie Veerman nodig zijn voor een toekomstbestendig hoger onderwijs. Verder zijn de universiteiten teleurgesteld dat de inzet van promotiestudenten nog steeds niet wettelijk geregeld wordt, terwijl dat eerder wel is toegezegd.


Willen de extra wettelijke mogelijkheden nog een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de prestatieafspraken, is het cruciaal dat de wet voor 1 september 2013 in werking treedt. Om deze reden roept de VSNU de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid snel, maar zorgvuldig te behandelen.


---Einde persbericht---


Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bastiaan Verweij 06 - 43 26 97 55 | woordvoerder VSNU