Print
 
 

Nieuwsberichten

Opbrengsten leenstelsel terug naar hoger onderwijs

Persbericht

 

Nederlandse universiteiten hebben kennis genomen van de brief van minister Bussemaker over het sociaal leenstelsel.

 

De VSNU kan zich vinden in de plannen van het kabinet voor de invoering van een sociaal leenstelsel als manier om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen. Voorwaarde is wel dat opbrengsten van het leenstelsel worden ingezet voor de kwaliteit en onderzoek in het hoger onderwijs. Alleen onder die voorwaarde mag je van studenten deze investering vragen. Het is goed te lezen dat de minister oog heeft voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Uiteraard hangt veel af van de verdere uitwerking van de plannen. De VSNU denkt hierover graag met de minister mee.

 

Lees hier meer over de reactie van VSNU

 

---Einde bericht---

 

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bastiaan Verweij 06 - 43 26 97 55 | woordvoerder VSNU