Print
 
 

Nieuwsberichten

Meer hoogopgeleide leraren nodig

Persbericht

Nederlandse universiteiten omarmen het vandaag gepresenteerde advies van de Onderwijsraad ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’. Sterkere sturing op de kwaliteit van het lerarenberoep is noodzakelijk. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Universiteiten moeten een stevige bijdrage leveren om de kwaliteit van leraren te verbeteren. Het advies van de Onderwijsraad sluit uitstekend aan bij de ambities van de VSNU op dit terrein.’ 

 

Universiteiten kunnen volgens de VSNU-voorzitter op vier manieren een belangrijke bijdrage leveren:

1. het opleiden van leraren via educatieve minors, academische pabo’s en eerstegraadslerarenopleidingen;
2. het bijscholen en professionaliseren  van (startende)  leraren, schoolleiders en lerarenopleiders;
3. het doen van praktijkgericht onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs en het ambachtelijk leraarschap  te verbeteren;
4. het verhogen van de kwaliteit van de instroom in de lerarenopleidingen door te selecteren op talent, inzet en motivatie.

De VSNU wil de komende maanden samen met de andere onderwijssectoren werken aan de lerarenagenda van de toekomst.
 


---Einde persbericht---

 


Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bastiaan Verweij 06 - 43 26 97 55 | woordvoerder VSNU