Print
 
 

Nieuwsberichten

CAO Nederlandse Universiteiten gesloten

Werknemersorganisaties stemmen in grote meerderheid in met het principe akkoord, overeengekomen op 12 december 2012.

 

Rond 13.00 uur vanmiddag is de uitslag van de stemming bij Abvakabo FNV, AC/ FBZ, CNV Publieke Zaak en CMHF (VAWO) bekend geworden.
De achterban van deze werknemersorganisaties heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat eerder door het algemeen bestuur van de VSNU op 14 december 2012 is bekrachtigd.  
Hiermee is sprake van een nieuwe cao. Op woensdag 6 februari is het cao-akkoord ondertekend. 

De hoofdpunten op een rij:

Inkomensverbeteringen

Onderhandelaars zijn het eens geworden over een loonsverhoging voor werknemers in 2013.
Dit betreft een verhoging van een procent per 1 januari 2013 en nogmaals een procent per 1
september 2013.

Blijvend investeren in ontwikkeling

Universiteiten hebben belang bij gemotiveerde medewerkers, gedurende hun hele carrière. Waar eerder specifieke regelingen voor senioren in de cao waren opgenomen, worden deze vervangen door beleid gericht op alle leeftijden. Kernpunt hierbij is het investeren in duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers.


Modernisering cao

Ook zijn partijen het eens geworden over het moderniseren van universitaire aanvullingen op de WW (bovenwettelijke regelingen). Voor cao-partijen is uitgangspunt dat onvrijwillige werkloosheid wordt voorkomen. Dit betekent dat universiteiten hun uiterste best gaan doen om werknemers, met eindigend dienstverband naar nieuw werk te begeleiden. Wanneer deze sluitende aanpak van werk naar werk in uitzonderlijke situaties geen resultaten boekt, blijft een vereenvoudigd vangnet beschikbaar.

Download

Ter informatie het cao-akkoord.

 Het getekende akkoord is beschikbaar via de site van de VSNU.